Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Kształtowanie się przekazu o przecięciu jednym ciosem przeciwnika przez Gotfryda Lotaryńskiego w czasie oblężenia Antiochii przez pierwszą krucjatę. Studium źródłoznawcze

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Bartłomiej Dźwigała

Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej ofiarowanej profesor Wandzie Nowakowskiej, Łódź, 7 października 2016 roku

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Dzwony kościelne utracone w czasie II wojny światowej z terenu diecezji kieleckiej. Przyczynek do zagadnienia

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Bizantyński poseł w Paryżu w 1408 r.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Dąbrowska

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 432

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dominika Płócienniczak

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Legiony Polskie w okresie Wielkiej Wojny”, Łódź, 22 października 2014 r.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Anna Kowalczyk

Ekspozytury i wpływy Związku Młodzieży Polskiej „Zet” w okresie zaborów (1886–1914)

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Stanimir Zvezdov, Bágaro-vizantijskite otnošenija pri car Petár I, IK Ogledalo, Sofija 2016, ss. 100

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

„Gazeta Warszawska” o wielkiej wojnie wschodniej (kampania 1789 roku)

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Jak Kraków witał arcyksiężniczkę? Uroczystości ślubne i koronacyjne Anny Habsburżanki i Zygmunta III Wazy w 1592 roku

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Justyna Gałuszka

The Russo-Turkish war (the campaign of 1789) in the light of reports from „Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny”

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Rufin Morozowicz (1851 – 1931). Legenda polskiego teatru

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Adrian Uljasz

Kilka uwag w kwestii nowych hipotez na temat stanu zdrowia Gajusza Juliusza Cezara

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Agnieszka Bartnik

Pomysły na „nowy porządek świata”: podróż Karola IV na koronację cesarską do Rzymu w świetle korespondencji Niccolò Acciaiuoliego i Petrarki

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Eva Schlotheuber

Sprawozdanie z konferencji pt. Międzymorze. Historia, polityka, prawo, Łódź, 22 stycznia 2017 r.

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Żaneta Borowiak

The royal blood. Polish descendants of Sigismund I the Old and Katarzyna Telniczanka in the old Polish times

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Niedatowana relacja o kościele parafialnym w Rembieszycach ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (trzecia ćwierć XIX wieku)

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Siła i bezsilność cesarza Walensa, gorliwego chrześcijanina a zarazem wroga chrześcijan w ujęciu Sokratesa z Konstantynopola

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sławomir Bralewski

Michaël Green, The Huguenot Jean Rou (1638–1711): Scholar, Educator, Civil Servant, series: Vie des Huguenots, vol. LXIX, Honoré Champion, Paris 2015, pp. 480

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Miriam Franchina | Małgorzata Karkocha

Wokół pisarstwa historycznego Romana Wysockiego

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jan Kęsik