Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Grzegorz Podruczny, „Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740–1786”, Napoleon V, Oświęcim 2013, ss. 427

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Paweł Nastrożny

Sprawozdanie z III ogólnopolskiej sesji naukowej pt. „Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Świat dziecka”, Łódź, 8–9 października 2015 r.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sylwana Borszyńska

A report on the international conference titled 1918 rik w istorii Centralno-Schidnoj Jewropy: do 100-riczczia progołoszenija niezależnosti UNR ta 100-riczczia jeidorożenija polskoj dierżawnosti, Charków, September 27–29, 2018

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tadeusz Srogosz

The Reports of the Ober-Procurators of the Holy Ruling Synod as a Source for the Study of the Situation in the Kyiv Eparchy and Its Monasteries in the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Oleksandr Chuchalin

Zabytkowe szaty liturgiczne z kościoła parafialnego w Rembieszycach – znaczenie i wartość artystyczna

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha | Karolina Stanilewicz

Związek Młodzieży Polskiej „Zet” w Kijowie w okresie zaborów i I wojny światowej. Zarys zagadnienia

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Research funded by Ministerstwo Edukacji i Nauki (Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018–2023, nr projektu 01SPN 17 0020 18. Kwota finansowania 751 222 zł.)

Authors: Przemysław Andrzej Waingertner

How to govern the city? Polish debates about urban policy during the First World War

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Kamil Śmiechowski

Krąg rodzinny ks. Andrzeja Chylińskiego (1799–1862), proboszcza parafii Męka w dekanacie sieradzkim

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Piotr Szkutnik

O Leoncjuszu i jego zmaganiach o cesarski tron w latach 484–488. Raz jeszcze

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

Nieznane źródło do dziejów parafii w Małogoszczu (inwentarz kościelny z 1786 roku)

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Procesy o czary w Polsce czy w Wielkopolsce? (Rec.: Wanda Wyporska, Czary w nowożytnej Polsce w latach 1500–1800, przekł. M.L. Kalinowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 328).

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jacek Wijaczka

Z regionalnej historii więziennictwa II Rzeczypospolitej. Więzienie karne w Drohobyczu na Górce w latach 1918-1939. Wybrane zagadnienia

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Oleh Razyhrayev

Idea wychowania morskiego w praktyce żeńskiego ruchu harcerskiego w latach międzywojennych

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Ewa Rzeczkowska | Joanna Szady

Malábathron (μαλάβαθρον). Kilka uwag o roli Cinnamomum tamala w medycynie i w kuchni antyku i Bizancjum między I a VII wiekiem

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Maciej Kokoszko | Zofia Rzeźnicka

Natura stosunków międzynarodowych w poglądach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na przykładzie „Essai sur la diplomatie”

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Radosław Żurawski vel Grajewski

Być jak Żydzi? Refleksje na marginesie „książki-myślozbrodni” Krzysztofa Kłopotowskiego (Rec.: Krzysztof Kłopotowski, „Geniusz Żydów na polski rozum”, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2015, ss. 382)

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

„Korespondencja Krzysztofa księcia Zbaraskiego koniuszego koronnego 1612–1627”, opracowała Anna Filipczak-Kocur, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 255

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Writing at the Emperor’s Behest: A Remark on Theodore Daphnopates’ Correspondence to Bulgarian Tsar Symeon I the Great (893–927)

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Yanko M. Hristov

Zapomniana panna Lanckorońska. Przyczynek do genealogii kilku rodów kresowych

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Garwascy herbu Grzymała w XV–XVII wieku Przyczynek do dziejów i genealogii rodu

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik