Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 6 of 359 results
Sort by: relevance publication year

„Zaufanie mi w interesach śp. JW. Państwa i Dobrodziejstwa było wypróbowane…”. Współpraca urzędników dworskich z Katarzyną z Potockich Kossakowską (1722–1803), kasztelanową kamieńską

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Research funded by Narodowe Centrum Nauki (UMO – 2021/41/B/HS3/00253)

Authors: Urszula Kicińska

The Diplomatic Corps of German Consulates in Soviet Ukraine (1922–1938)

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Liudmyla Vovchuk

Official Statistics and the Colleges for the Orthodox Clergy Daughters in the Late 19th – Early 20th Centuries

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tetyana Kuznets | Olha Skus | Olha Lisovska

26 dywizjon artylerii ciężkiej w latach 1937–1939

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Jarno

Profesor Edward Wiśniewski (1953–2017)

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jarosław Kita

Instrukcje dla posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego na Sejm Wielki. Uwagi na temat nowego litewskiego wydawnictwa źródłowego (Rec.: Lietuvos Dzidžiosios Kunigaikštystės seimelių instrukcijos [1788–1790], parengė Robertas Jurgaitis, Adam Stankevič, Asta Verbickienė, UAB „Vitae Litera”, Vilnius 2015, ss. 436)

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Filipczak

Hajdamacy i koliszczyzna w historiografii polskiej i ukraińskiej. Polsko-ukraiński dwugłos

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Władylena W. Sokyrska | Tadeusz Srogosz

Czy „chcieć to móc”? Kolejna próba historycznej refleksji nad postacią Józefa Piłsudskiego (Rec.: Grzegorz Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1, Sprawy wewnętrzne, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2017, ss. 506)

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Instytucja naczelnika okręgu celnego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Research funded by Narodowe Centrum Nauki (No. 2015/19/B/HS3/01132)

Authors: Krzysztof Latawiec

Kasztelana sandomierskiego Mikołaja Spytka Ligęzy (ok. 1563–1637) sprawy rodzinne i majątkowe. Przyczynek do genealogii i dziejów gorzyckiej linii rodziny Ligęzów herbu Półkozic

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

„Okropne choroby” panoszące się wśród Rzymian w ujęciu Ammiana Marcellina

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sławomir Bralewski

Edward Wiśniewski, „Svâsennoe edinenie v Rossii v 1914 godu”, Lodzinskij Universitet. Fiłosofsko-istoričeskij fakul’tet. Institut Istorii, Lodz 2014, ss. 205

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Wiktor Szewyrin

Ryszard Skowron, „Pax i Mars. Polsko-hiszpańskie relacje polityczne w latach 1632–1648”, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagiellonica”, Kraków 2013, ss. 358

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Władysław Strzemiński – seria kolaży „Moim przyjaciołom Żydom”. Doświadczenia wojny, żal i smutek

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Eleonora Jedlińska

Dzierżawa wieczysta i emfiteuza w polskim prawie przedrozbiorowym

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dorota Wiśniewska-Jóźwiak

Kapitan Kazimierz Czyhiryn (1898–1940): zarys biografii

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Jarno

Działalność rosyjskiej administracji cywilnej podczas okupacji Bułgarii Północnej w latach 1877–1879

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dariusz Faszcza

Miklós Mitrovits, "Zakazane kontakty. Współpraca opozycji polskiej i węgierskiej 1976–1989”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2022, ss. 368

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Aleksandra Sylburska

„Przerażająca historia opętanego szaleństwem pseudonaukowca” – daleka od faktów biografia dra Josefa Mengele

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Agnieszka Kita

Młodzież Królestwa Polskiego wobec zagadnienia niepodległości Polski w latach I wojny światowej

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Research funded by Ministerstwo Edukacji i Nauki (01SPN 17 0020 18 w latach 2018–2023, „Szlakami Polski Niepodległej”)

Authors: Przemysław Waingertner