Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 7 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Angielski handel zewnętrzny (i kolonialny) w dobie wojny o imperium (1740–1765)

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Piotr Robak

Paweł Olszewski, „Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Turcji i Bliskiego Wschodu w latach 1918–1923”, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski 2015, ss. 526

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej M. Brzeziński

Uposażenie parafii Małogoszcz w świetle sumariusza z 1792 roku

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Przyjaźń polsko-węgierska według komunistów: polscy dyplomaci wobec Towarzystwa im. Adama Mickiewicza w Budapeszcie (1945–1948)

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Aleksandra Sylburska

Opis wizyty dziekańskiej kościoła parafialnego w Małogoszczu z roku 1830

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Europejki w polityce od czasów nowożytnych do współczesności, Wrocław, 1–2 grudnia 2016 r.

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dorota Wiśniewska

Nauka o mleku zawarta w twórczości Dioskuridesa. Studium źródłowe

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Maciej Kokoszko | Krzysztof Jagusiak | Jolanta Dybała

JOURNAL ISSUE published 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Kim była hrabianka Dorota von Helfenstein? Przyczynek do genealogii rodzin Kurzbachów i Helfensteinów w XV wieku

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Władylena Sokyrska, Widnostiny miż RSFRR i USRR (1919–1929 rr): administratiwno-teritorialnyj ta politiko-ekonomicznyj dyskurs, Wydawień Soczynskij М.М, Umań 2017, pp. 578 + unnumbered pages 2.

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tadeusz Srogosz

St. Anne’s prebend in Małogoszcz in the mid-nineteenth century

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Wydarzenia we Francji w pierwszych miesiącach rewolucji (maj–październik 1789 roku) w świetle doniesień ambasadora Szwecji w Paryżu (Wersalu) Erika Magnusa Staëla von Holsteina

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Poeta i malarz: „Fuga śmierci” Paula Celana (1920–1970) w obrazach Anselma Kiefera (1945)

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Eleonora Jedlińska

Z dziejów prasy lokalnej w II Rzeczypospolitej. Żydowski „Przegląd Rzeszowski” z 1927 i 1932 roku

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Adrian Uljasz

Kadra Centralnej Szkoły Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1947. Początki polskiego aparatu bezpieczeństwa

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Krzysztof Lesiakowski

Radom jako miejsce obrad sejmików i lokalnych zjazdów szlacheckich w drugiej połowie XVIII wieku

JOURNAL ARTICLE published 28 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mariusz Kozdrach

Bălgarskijat zlaten vek. Sbornik v čest na car Simeon Veliki (893–927), săst. V. Gjuzelev, I.G. Iliev, K. Nenov, Fondacija Bălgarsko Istoričesko Nasledstvo, Plovdiv 2015, ss. 569

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie Powstania Listopadowego 1830–1831 w świetle prasy powstańczej, Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2021, ss. 228.

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dariusz Ostapowicz

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Oblicza wojny – armia kontra natura”, Łódź, 6–7 czerwca 2019 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Adrianna Czekalska

Maria Zarębińska-Broniewska (1904–1947). Aktorka, pisarka, więzień Oświęcimia

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Adrian Uljasz