Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 8 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Witold Filipczak, Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780–1786, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, ss. 674

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

O polskich zesłańcach na Syberii w XIX–XX w. Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Problemy rosyjsko-polskiej historii i dialog kultur, Szuszenskoje 5–6 września 2013 r.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Albin Głowacki

Sabotaż w Polsce 1944/1945–1956

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław Romański

Ηγρoμνεματα βυζαντινα. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi, red. Jacek Bonarek, Stanisław Turlej, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 167

JOURNAL ARTICLE published 29 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Błażej Cecota

„Bayreuthiana” jako źródło do badań nad historią drugiej wojny światowej w świetle sprawozdania urzędnika niemieckiego o getcie łódzkim jako case study

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Stankowski

Sejmiki ziemi liwskiej 1780–1786

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Filipczak

Władylena Sokyrska, Widnostiny miż RSFRR i USRR (1919–1929 rr): administratiwno-teritorialnyj ta politiko-ekonomicznyj dyskurs, Wydawień Soczynskij М.М., Umań 2017, ss. 578 + nlb. 2.

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tadeusz Srogosz

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Oblicza Wojny. Ludzie Wojny, Łódź, 7–8 czerwca 2018 r.

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jędrzej Tomasz Kałużny

Zabijany na raty – przywracany pamięci. Na marginesie biografii generała Józefa Olszyny-Wilczyńskiego pióra Agnieszki Jędrzejewskiej

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. Zaczęło się w Wiedniu. Otto Forst de Battaglia, Oskar Halecki i idea Europy Środkowej, Łódź, 22–23 listopada 2018 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Aleksandra Sylburska

Włoskie Risorgimento: mit i rzeczywistość

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Pasquale Fornaro

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 3: Rola fortyfikacji w systemach obronnych państw”, Częstochowa, 13–14 września 2019 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Anna Czerniecka-Haberko

Między faktami a panegiryzmem. Śladami młodzieńczych lat i peregrynacji Hieronima, Jana i Stanisława Łaskich

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Marcin Janakowski

Relations between the RSFSR and the Ukrainian SSR in the 1920s: diplomatic and administrative-institutional aspects

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Vladylena Sokyrska | Iryna Krupenya | Kateryna Didenko

Źródła ikonograficzne do badań afrykanistycznych. Zarys problematyki

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Aneta Pawłowska | Hanna Rubinkowska-Anioł

JOURNAL ISSUE published 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Anna Kozłowska-Ryś, Krzysztof Drozdowski, Świat odosobniony. Bydgoska służba penitencjarna w latach 1920–1939, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim, Poznań–Bydgoszcz–Piotrków Trybunalski 2017, ss. 264

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Where did the sessions of the Vilnius sejmik take place in 1717–1795?

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Robertas Jurgaitis

Wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego w Małogoszczu w świetle inwentarza z 1856 roku

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

‘Gazeta Warszawska’ on the Russo-Turkish War (the 1789 campaign)

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha