Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 9 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Podpułkownik dyplomowany Zdzisław Chrząstowski (1891–1939). Zarys biografii

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Jarno

Wpływ myśli Jerzego Maternickiego na współczesną historiografię ukraińską

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Olena Bohdashyna

Poszukiwanie łagodnej rewolucji Sejmu Wielkiego. Wokół książki Wojciecha Szczygielskiego (Rec.: W. Szczygielski, Sejm Wielki [1788–1792]. Studium z dziejów łagodnej rewolucji, Wydawnictwo Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2015, ss. 198)

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej Stroynowski

Teresa Chynczewska-Hennel, One World – Many Colours, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2019, ss. 203.

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tadeusz Srogosz

Sienieńscy herbu Dębno (lubelska gałąź rodu) w XVI i XVII wieku

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Marek Żebrowski, Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012, ss. 523.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Książę Józef Poniatowski w twórczości Kazimierza Bartoszewicza

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Ilona Florczak

Podwójny jubileusz Profesor Jolanty A. Daszyńskiej, Łódź, 2 grudnia 2022 roku

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Rośliny z rodziny Amaryllidaceae w rzymskiej weterynarii. Część 1 Pory (Allium porrum L.)

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Agnieszka Bartnik

Sława, chwała i plotka. Władysław Warneńczyk jako król Węgier

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Stanisław A. Sroka

Polskie ugrupowania polityczne wobec postaw młodzieży Królestwa Kongresowego w okresie rewolucji 1905 r., strajku szkolnego i bojkotu szkół rosyjskich

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Andrzej Waingertner

Sejmiki ziemi zakroczymskiej 1778–1786

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Witold Filipczak

„Chiljada godini ot bitkata pri Belasica i ot smărtta na car Samuil (1014–2014)”, red. V. Gjuzelev, G.N. Nikolov, Izdatelska Kăšta „Gutenberg”, Sofija 2015, ss. 262

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

Galaktologia terapeutyczna (γαλακτολογία ἰατρική) Galena zawarta w "De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus"

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Maciej Kokoszko

Widzieć obrazem. Reżyser Hanna Etemadi w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 21 października 2015 r.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Dąbrowska

Between history and politics: the image of Mykhailo Hrushevsky in German Slavic studies of the first third of the 20th century

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Vitalii Telvak | Viktoria Telvak | Bohdan Yanyshyn

Could a heretic be a beautiful woman in Socrates of Constantinople’s and Sozomenus’s eyes?

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sławomir Bralewski

Jolanta A. Daszyńska, Kryzysy i kompromisy w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasów Ojców Założycieli, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018, ss. 334.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tomasz Wieciech

Kościół krakowski 1939–1945, red. Łukasz Klimek, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Kraków 2014, ss. 264

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Sołga

Sprawozdanie z debat poświęconych nowej książce Rafała Ziemkiewicza o Józefie Piłsudskim (Warszawa, 12 maja 2017 r.; Łódź, 17 maja 2017 r.)

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner