Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 359 results
Sort by: relevance publication year

Jak Kraków witał arcyksiężniczkę? Uroczystości ślubne i koronacyjne Anny Habsburżanki i Zygmunta III Wazy w 1592 roku

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Justyna Gałuszka

The Russo-Turkish war (the campaign of 1789) in the light of reports from „Pamiętnik Historyczno-Polityczno-Ekonomiczny”

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Rufin Morozowicz (1851 – 1931). Legenda polskiego teatru

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Adrian Uljasz

Kilka uwag w kwestii nowych hipotez na temat stanu zdrowia Gajusza Juliusza Cezara

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Agnieszka Bartnik

Pomysły na „nowy porządek świata”: podróż Karola IV na koronację cesarską do Rzymu w świetle korespondencji Niccolò Acciaiuoliego i Petrarki

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Eva Schlotheuber

Procesy o czary w Polsce czy w Wielkopolsce? (Rec.: Wanda Wyporska, Czary w nowożytnej Polsce w latach 1500–1800, przekł. M.L. Kalinowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2021, ss. 328).

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jacek Wijaczka

Z regionalnej historii więziennictwa II Rzeczypospolitej. Więzienie karne w Drohobyczu na Górce w latach 1918-1939. Wybrane zagadnienia

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Oleh Razyhrayev

Wino, ciemierzyca i mirra albo o lekarzach i ich pacjentach. Analiza fragmentu V księgi „De materia medica” Dioskurydesa

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Maciej Kokoszko | Zofia Rzeźnicka

Sprawozdanie z konferencji pt. Międzymorze. Historia, polityka, prawo, Łódź, 22 stycznia 2017 r.

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Żaneta Borowiak

Writing at the Emperor’s Behest: A Remark on Theodore Daphnopates’ Correspondence to Bulgarian Tsar Symeon I the Great (893–927)

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Yanko M. Hristov

The royal blood. Polish descendants of Sigismund I the Old and Katarzyna Telniczanka in the old Polish times

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Znaczenie alternaty sejmów dla Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce stanisławowskiej

JOURNAL ARTICLE published 17 April 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej Stroynowski

Niedatowana relacja o kościele parafialnym w Rembieszycach ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Kielcach (trzecia ćwierć XIX wieku)

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

„Korespondencja Krzysztofa księcia Zbaraskiego koniuszego koronnego 1612–1627”, opracowała Anna Filipczak-Kocur, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015, ss. 255

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Malábathron (μαλάβαθρον). Kilka uwag o roli Cinnamomum tamala w medycynie i w kuchni antyku i Bizancjum między I a VII wiekiem

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Maciej Kokoszko | Zofia Rzeźnicka

Natura stosunków międzynarodowych w poglądach księcia Adama Jerzego Czartoryskiego na przykładzie „Essai sur la diplomatie”

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Radosław Żurawski vel Grajewski

Być jak Żydzi? Refleksje na marginesie „książki-myślozbrodni” Krzysztofa Kłopotowskiego (Rec.: Krzysztof Kłopotowski, „Geniusz Żydów na polski rozum”, Wydawnictwo Fronda, Warszawa 2015, ss. 382)

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Przemysław Waingertner

Kształtowanie się przekazu o przecięciu jednym ciosem przeciwnika przez Gotfryda Lotaryńskiego w czasie oblężenia Antiochii przez pierwszą krucjatę. Studium źródłoznawcze

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Bartłomiej Dźwigała

Uroczystość wręczenia Księgi Pamiątkowej ofiarowanej profesor Wandzie Nowakowskiej, Łódź, 7 października 2016 roku

JOURNAL ARTICLE published 15 May 2016 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Siła i bezsilność cesarza Walensa, gorliwego chrześcijanina a zarazem wroga chrześcijan w ujęciu Sokratesa z Konstantynopola

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sławomir Bralewski