Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 359 results
Sort by: relevance publication year

A report on the international conference titled 1918 rik w istorii Centralno-Schidnoj Jewropy: do 100-riczczia progołoszenija niezależnosti UNR ta 100-riczczia jeidorożenija polskoj dierżawnosti, Charków, September 27–29, 2018

JOURNAL ARTICLE published 13 December 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Tadeusz Srogosz

How to govern the city? Polish debates about urban policy during the First World War

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Kamil Śmiechowski

Andrzej Krysiak, Skierniewicki 18 Pułk Piechoty 1918–1939, Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Stanisława Reymonta w Skierniewicach, Skierniewice 2018, ss. 425.

JOURNAL ARTICLE published 4 August 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Artur Kuprianis

The origins of electrical engineering studies in the Ukraine and their shaping under the influence of the European scientific school (the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries)

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Krystian Chrzan | Olena Tverytnykova | Maryna Gutnyk

Dzwony kościelne utracone w czasie II wojny światowej z terenu diecezji kieleckiej. Przyczynek do zagadnienia

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec, Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 432

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Dominika Płócienniczak

Bizantyński poseł w Paryżu w 1408 r.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Dąbrowska

Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „Legiony Polskie w okresie Wielkiej Wojny”, Łódź, 22 października 2014 r.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2014 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Anna Kowalczyk

Wokół pisarstwa historycznego Romana Wysockiego

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Jan Kęsik

Grzegorz Podruczny, „Król i jego twierdze. Fryderyk Wielki i pruskie fortyfikacje stałe w latach 1740–1786”, Napoleon V, Oświęcim 2013, ss. 427

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Paweł Nastrożny

Sprawozdanie z III ogólnopolskiej sesji naukowej pt. „Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Świat dziecka”, Łódź, 8–9 października 2015 r.

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sylwana Borszyńska

Nieznane źródło do dziejów parafii w Małogoszczu (inwentarz kościelny z 1786 roku)

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

O Leoncjuszu i jego zmaganiach o cesarski tron w latach 484–488. Raz jeszcze

JOURNAL ARTICLE published 18 August 2021 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

Związek Młodzieży Polskiej „Zet” w Kijowie w okresie zaborów i I wojny światowej. Zarys zagadnienia

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Research funded by Ministerstwo Edukacji i Nauki (Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Szlakami Polski Niepodległej” w latach 2018–2023, nr projektu 01SPN 17 0020 18. Kwota finansowania 751 222 zł.)

Authors: Przemysław Andrzej Waingertner

Idea wychowania morskiego w praktyce żeńskiego ruchu harcerskiego w latach międzywojennych

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Ewa Rzeczkowska | Joanna Szady

The Reports of the Ober-Procurators of the Holy Ruling Synod as a Source for the Study of the Situation in the Kyiv Eparchy and Its Monasteries in the Second Half of the 19th and Early 20th Centuries

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Oleksandr Chuchalin

Zabytkowe szaty liturgiczne z kościoła parafialnego w Rembieszycach – znaczenie i wartość artystyczna

JOURNAL ARTICLE published 20 December 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha | Karolina Stanilewicz

Zapomniana panna Lanckorońska. Przyczynek do genealogii kilku rodów kresowych

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Garwascy herbu Grzymała w XV–XVII wieku Przyczynek do dziejów i genealogii rodu

JOURNAL ARTICLE published 1 January 2015 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Zbigniew Anusik

Wino, ciemierzyca i mirra albo o lekarzach i ich pacjentach. Analiza fragmentu V księgi „De materia medica” Dioskurydesa

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Maciej Kokoszko | Zofia Rzeźnicka