Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 359 results
Sort by: relevance publication year

O biografii Leonarda Marcina Świeykowskiego (Rec.: D. Rolnik, Leonarda Marcina Świeykowskiego [1721–1793] ostatniego wojewody podolskiego życie codzienne i polityczne oraz myśli o Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, ss. 756)

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Andrzej Stroynowski

Obraz jest świadectwem niewyobrażalnego. Ekspresjonizm abstrakcyjny i Zagłada (Mark Rothko, Barnett Newman, Frank Stella)

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Eleonora Jedlińska

Sprawozdanie z Jubileuszu 60-lecia urodzin profesora Zbigniewa Anusika, Łódź, 8 grudnia 2017 r.

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Rodzice legalizujący dzieci w świetle akt Sądu Pokoju Okręgu Radomszczańskiego w latach 1845–1874

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Piotr Szkutnik

Noble estates and their owners in the Orłów county in the second half of the 18th century

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Michał Kobierecki

Odesa Branch of the Russian Technical Society: the foundation and beginning of practical activity

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Viktoriiа Dobrovolska

Droga ideowa Konstantego Łubieńskiego (1910–1977). Zarys problematyki

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Research funded by Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 2, 2018/02/X/HS3/02761)

Authors: Ariel Krzysztof Orzełek

Przegląd Nauk Historycznych

JOURNAL published

Sprawozdanie z konferencji pt. Spotkania i reminiscencje w 70. rocznicę powstania Instytutu Literackiego, Rzym–Paryż–Łódź, Łódź, 10–13 października 2016 r.

JOURNAL ARTICLE published 6 April 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Milena Przybysz

Młodzież Królestwa Polskiego wobec zagadnienia niepodległości Polski w latach I wojny światowej

JOURNAL ARTICLE published 2 January 2023 in Przegląd Nauk Historycznych

Research funded by Ministerstwo Edukacji i Nauki (01SPN 17 0020 18 w latach 2018–2023, „Szlakami Polski Niepodległej”)

Authors: Przemysław Waingertner

Aleksandra Barwicka-Makula, Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 368.

JOURNAL ARTICLE published 30 April 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Justyna Gałuszka

Bizantyńczycy w służbie władców bułgarskich w pierwszej połowie IX wieku

JOURNAL ARTICLE published 16 August 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Mirosław J. Leszka

Z historii „operacji narodowościowych” NKWD lat 1937–1938 w Kirgizji. Represje wobec mniejszości etnicznych (na przykładzie narodowości polskiej)

JOURNAL ARTICLE published 28 August 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Bołotbek Dżumaszowicz Abdrachmanow | Sałtanat Urumowna Asekowa

A report on the Jubilee of the 60th Birthday of Professor Zbigniew Anusik, Lodz, December 8, 2017

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2017 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Powinności mieszkańców miasta Tykocin według inwentarza z 1772 roku

JOURNAL ARTICLE published 30 October 2019 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Michał Sierba

The activities of the “Torgsin” system in Ukraine in the years of 1931–1935

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2020 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Viktoriia Tanasiuk

Sprawozdanie z promocji książki Krystyna Śreniowska. Moje życie, Łódź, 20 czerwca 2018 r.

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Małgorzata Karkocha

Udział i rola kobiet w powstaniu styczniowym

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Anna Barańska

Rasowa elita narodu. O projekcie wspólnoty rodów SS Heinricha Himmlera

JOURNAL ARTICLE published 28 June 2022 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Alicja Bartnicka

Sprawozdanie z Jubileuszu 70-lecia urodzin profesora Andrzeja Macieja Brzezińskiego, Łódź, 11 czerwca 2018 r.

JOURNAL ARTICLE published 23 August 2018 in Przegląd Nauk Historycznych

Authors: Sławomir Lucjan Szczesio