Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 334 results
Sort by: relevance publication year

Структура та магнітні властивості голкоподібних кристалів Si0,97Ge0,03

Journal Article published 3 Apr 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: Yu. V. Pavlovskyy, G. Luka, I. P. Ostrovskyy, N. T. Pavlovska

Електронні характеристики поверхневих вакансій у нанокристалах CdS

Journal Article published 23 Mar 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: I. M. Kupchak, N. F. Serpak, O. A. Kapush, D. V. Korbutyak

Розрахунок теплопровідності плівок Si1-xGex з неоднорідним складом

Journal Article published 22 Mar 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: V. V. Kuryliuk, O. M. Krit

Дослідження електрокінетичних та магнітних властивостей напівпровідникового твердого розчину ZrNi1-xRhxSn

Journal Article published 23 Mar 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: Lyubov Romaka, Yuriy Stadnyk, Vladimir Romaka, Andriy Horyn, Vladimir Krayovskyy

Врахування крайових умов при розсіюванні лазерного випромінювання шорсткими фрактальними поверхнями

Journal Article published 23 Mar 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: O. O. Havryliuk, O. Yu. Semchuk

Вплив термовідпалів і способів охолодження на електрофізичні параметри n-Si, легованого домішкою фосфору через розплав і методом ядерної трансмутації

Journal Article published 23 Mar 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: G. P. Gaidar

Взаємодія компонентів у потрійній системі Gd-Mn-Sn при 873 і 673 K

Journal Article published 23 Mar 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, V V. Romaka, M. Konyk, R. Serkiz

Період індукції і температура горіння холодних газоповітряних сумішей з домішками горючого газу на платиновій частинці (нитці)

Journal Article published 20 Mar 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: V. V. Kalinchak, O. C. Chernenko, M. V. Sikorskyi, O. N. Sofronkov, A. V. Fedorenko

Кінетика адсорбційного зв’язування йонів Ва2+ триметилсилільованими кремнеземами

Journal Article published 22 Mar 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: I. F. Myronyuk, H. V. Vasylyeva, V. I. Mandzyuk, N. A. Bezruka, T. V. Dmytrotsa

Ізохронний відпал електронно-опроміненого вольфраму, моделювання за методом кластерної динаміки: 1D та 3D модель дифузії міжвузельних атомів

Journal Article published 11 Apr 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: M Kondria, A. Gokhman

Особливості часових характеристик дифузійних властивостей полімерних модифікованих плівкових матеріалів технічного застосування

Journal Article published 11 Apr 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: N. I. I. Domantsevych, B. P. Yatsyshyn, M. N. Kril’

Проблеми вибору мастил для етиленових компресорів високого тиску. 4. Дослідження антифрикційних властивостей нафтенових і полігліколевих мастил під час високих навантажень твердих пар тертя

Journal Article published 5 Mar 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: H. O. Sirenko, I. V. Sulyma, V. P. Svidersky, O. V. Kuzyshyn, N. V. Shmaltser

Моделювання взаємодії поверхні кремнезему з лугами у водному середовищі

Journal Article published 22 Mar 2018 in Фізика і хімія твердого тіла volume 19 issue 1

Authors: A. A. Kravchenko, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov

Конструкторсько-технологічний аналіз біполярних транзисторів високої швидкодії на основі структур AlGaAs/GaAs для субмікронних структур великих інтегральних схем

Journal Article published 23 Jun 2016 in Фізика і хімія твердого тіла volume 17 issue 2

Authors: S. P. Novosyadlyj, S. I. Boyko

Вуглецеві електродні матеріали для електрохімічних конденсаторів (огляд)

Journal Article published 23 Jun 2016 in Фізика і хімія твердого тіла volume 17 issue 2

Authors: I. F. Myronyuk, V. I. Mandzyuk, V. M. Sachko

Хімічна обробка CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe і Cd0,2Hg0,8Te водними розчинами HNO3–НІ–лактатна кислота

Journal Article published 23 Jun 2016 in Фізика і хімія твердого тіла volume 17 issue 2

Authors: E. E. Hvozdiyevskyy, R. O. Denysyuk, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk

Eлектрохімічні властивості поліаніліну в водних середовищах йодидів і бромідів в системі електрохімічного джерела енергії

Journal Article published 20 Jun 2016 in Фізика і хімія твердого тіла volume 17 issue 2

Authors: B. P. Bakhmatyuk, O. I. Аksimentyeva, I. Ya. Dupliak, Yu. Yu. Horbenko

Синтез вуглець-кремнеземних наноматеріалів карбонізацією сополімеру ацетату целюлози з поліізоціанатом

Journal Article published 23 Jun 2016 in Фізика і хімія твердого тіла volume 17 issue 2

Authors: V. V. Goncharuk, V. M. Ogenko, L. V. Dubrovina, D. D. Kucheruk, O. V. Naboka, I. V. Dubrovin

Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщини квантового напівпровідникового дроту

Journal Article published 1 Mar 2016 in Фізика і хімія твердого тіла volume 17 issue 1

Authors: M. A. Ruvinskii, B. M. Ruvinskii, O. B. Kostyuk

Вплив статичного та динамічного просторових зарядів на спектральні параметри та активну динамічну провідність резонансно-тунельних структур з постійним електричним полем

Journal Article published 1 Mar 2016 in Фізика і хімія твердого тіла volume 17 issue 1

Authors: I. V. Boyko, A. M. Gryschyk