Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 29 results
Sort by: relevance publication year

Приемы преобразования городской застройки в исторической среде крупного города

JOURNAL ARTICLE published 7 September 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Тагуш Хачатрян | Лианна Агаджанян | Григор Бабаджанян

Ազգային բնակելի տների նախատիպով հանգստի կացարանի տիպային մոդուլների հայեցակարգային առաջարկ

JOURNAL ARTICLE published 7 September 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Շուշան Վարդանյան | Անահիտ Պետրոսյան

Քարանձավների օգտագործումը ՀՀ զբոսաշրջության ոլորտում

JOURNAL ARTICLE published 7 September 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Սմբատ Դավթյան | Մերի Վարդանյան | Նարինե Սիմոնյան | Անահիտ Արամյան

Գեոդինամիկական պոլիգոնների տարածաժամանակային մոդելավորումը աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի միջոցով

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Անուշ Մարգարյան | Լարիսա Մանուկյան | Սուրեն Թովմասյան | Վահագն Մուրադյան

Երևանի Հանրապետության հրապարակի ծավալատարածական հորինվածքի վերլուծություն

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Նարինե Մխիթարյան

Հիմնատակի դեֆորմացիաների փոփոխությունը, կախված շենքի կրող համակարգի մոդելավորումից

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Լուսինե Կարապետյան | Արսեն Շահրամանյան

Tasks of Ensuring the Operating Life of Standard Housing Blocks Built in Yerevan: Strategy

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Karen Azatyan | Karen Rashidyants | Mariam Kocharyan

Երևան քաղաքի լքված արդյունաբերական տարածքների գնահատումը էկոտնտեսական չափորոշիչների կիրառմամբ

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Զարա Մանվելյան

Վարորդի աշխատանքի հուսալիության և վթարների առաջացման հավանականության կապի վերլուծություն

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Անահիտ Հարությունյան

Ոչ կոշտ ճանապարհային պատվածքների նախագծման ՀՀ-ում կիրառվող մեթոդների համեմատական վերլուծություն

JOURNAL ARTICLE published 7 September 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Եղիազար Վարդանյան | Հակոբ Գյուլզադյան

Փոքր ճարտարապետական ձևերի հիմնախնդիրները և ցիստեռների կիրառման հնարավորությունները որպես կրպակներ

JOURNAL ARTICLE published 7 September 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Առնո Բաղումյան

Բնակավայրերի կարգավիճակը. հիմնախնդիրներ և հնարավոր լուծումներ

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Սարգիս Թովմասյան | Արսեն Առուստամյան | Հայկ Զիրաքյան

Проблема нубаршенского кладбища ядохимикатов

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Мариам Авакян

Երևան քաղաքի «Փոքր Կենտրոնի» քաղաքային լանդշաֆտի վերաարժևորման գեղագիտական խնդիրները

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Արտյոմ Ալոյան | Մեսրոպ Սահակյան

Համակարգչային ծրագրերի կիրառումը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների վերլուծության և մոդելավորման համար

JOURNAL ARTICLE published 21 April 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Գարիկ Խաչատրյան | Արմեն Հարությունյան

Լուսացուցային կարգավորման ազդեցությունը մայրուղային փողոցների թողունակության վրա

JOURNAL ARTICLE published 7 September 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Եղիազար Վարդանյան | Վալերիկ Հարությունյան | Չինար Ներսեսյան | Արմեն Հարությունյան

Актуальность вопроса утилизации строительных отходов и перспективы их приминения в Арцахе

JOURNAL ARTICLE published 7 September 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Ирина Багдасарян | Анжела Барсегян

Глубокая очистка сточных вод трикотажного производства методом напорной флотации

JOURNAL ARTICLE published 7 September 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Варужан Шамян | Арменуи Минасян

Երևան քաղաքի «Փոքր կենտրոնի» ուղիների և հանգույցների ճարտարապետատարածական միջավայրի վերաարժևորման գեղագիտական խնդիրները

JOURNAL ARTICLE published 7 September 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Մեսրոպ Սահակյան

Գազատրանսպորտային համակարգի հանգույցների կրողունակությունը բարձրացնող վերջնամշակման համալիր տեխնոլոգիայի և սարքի կիրառումը

JOURNAL ARTICLE published 7 September 2023 in Scientific Papers of National University of Architecture and Construction of Armenia

Authors: Միհրան Ստակյան | Նարինե Փիրումյան | Անգին Մարտիրոսյան