Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 972 results
Sort by: relevance publication year

Đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong vùng đê bao khép kín - Trường hợp nghiên cứu tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Journal Article published 2017 in Can Tho University, Journal of Science volume Môi trường 2017 on page 78

Authors: Nguyễn Ngọc Ngân, Trần Thị Lệ Hằng, Nguyễn Xuân Thịnh, Văn Phạm Đăng Trí

Hệ thống SCADA cho mạng điện cơ quan, doanh nghiệp

Journal Article published 2017 in Can Tho University Journal of Science volume 49 on page 21

Authors: Dương Thái Bình, Võ Minh Trí

Đánh giá khả năng trả nợ vay của khách hàng bằng các phương pháp phân loại

Journal Article published 2017 in Can Tho University Journal of Science volume 49 on page 110

Authors: Võ Văn Tài, Nguyễn Thị Hồng Dân, Nghiêm Quang Thường

Nghiên cứu tận dụng rác thải nhựa gia công bê tông làm vật liệu xây dựng

Journal Article published 2017 in Can Tho University Journal of Science volume 49 on page 41

Authors: Nguyễn Võ Châu Ngân, Ngô Văn Ánh, Nguyễn Thanh Hậu, Hồ Trung Hiếu

Phân tích các kỹ thuật đánh giá chậm trễ tiến độ dự án xây dựng - Ứng dụng thực tế tại dự án Luồng cho tàu biển tải trọng lớn vào sông Hậu

Journal Article published 2017 in Can Tho University Journal of Science volume 49 on page 56

Authors: Võ Minh Huy, Nguyễn Thanh Tâm

Xử lý nước thải từ hầm ủ biogas bằng ao thâm canh tảo Spirulina sp.

Journal Article published 2017 in Can Tho University Journal of Science volume 49 on page 1

Authors: Lê Hoàng Việt, Lưu Thị Nhi Ý, Võ Thị Đông Nhi, Nguyễn Võ Châu Ngân

Tổng hợp dẫn xuất N-(3-morpholinopropyl)benzimidazole

Journal Article published 2017 in Can Tho University Journal of Science volume 49 on page 84

Authors: Lê Đức Anh, Nguyễn Quốc Châu Thanh, Lê Trọng Hiếu, Phùng Văn Bình, Bùi Thị Bửu Huê

Mô phỏng kênh truyền cho truyền thông MIMO quang không dây

Journal Article published 2017 in Can Tho University Journal of Science volume 49 on page 47

Authors: Phan Cẩm Thảo, Lê Hữu Phúc, Nguyễn Thanh Tú, Nguyễn Minh Trí, Đặng Lê Khoa

Phân hủy p-nitrophenol bằng kỹ thuật Fenton điện hóa sử dụng điện cực graphit dạng thanh

Journal Article published 2017 in Can Tho University Journal of Science volume 49 on page 27

Authors: Lâm Hoa Hùng, Đoàn Văn Hồng Thiện, Ngô Thanh An, Nguyễn Quang Long

Thành phần loài tảo mắt (Euglenophyta) ở khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười - Tiền Giang

Journal Article published 2017 in Can Tho University Journal of Science volume 49 on page 93

Authors: Ngô Thanh Phong, Lê Hồng Phương, Lưu Yến Nhi