Funding Data Link References Status API Help
Page 6 of 478 results
Sort by: relevance publication year

TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỢI CÁ NHÁM/MẬP Ở VÙNG BIỂN TỪ QUẢNG NGÃI ĐẾN BÌNH THUẬN

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Nguyen Van Long, Vo Si Tuan

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SAN HÔ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ NUÔI GIỮ

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Nguyen Thi Thanh Thuy

PHÂN BỐ VÀ QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CỦA TRỨNG CÁ VÀ CÁ BỘT CỦA LOÀI CÁ CƠM SỌC XANH (Encrasicholina punctifer) Ở VÙNG NƯỚC TRỒI NAM TRUNG BỘ, VIỆT NAM

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Vo Van Quang, Tran Van Chung

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN E, VITAMIN C ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA CÁ GIÒ GIAI ĐOẠN GIỐNG (Rachycentron canadum, Linnaeus 1766)

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Pham Thi Anh, Lai Van Hung

TÍNH TOÁN CÁN CÂN VẬN CHUYỂN BÙN-CÁT DỌC BỜ TẠI KHU VỰC CỬA ĐẠI (HỘI AN)

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 1

Authors: Lê Đình Mầu

APLICATION NUMERICAL MODEL TO STUDY ON MAXIMUM TURBIDITY ZONES IN BACH DANG ESTUARY

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Vu Duy Vinh, Tran Duc Thanh

HEAVY METALS IN THE ENVIRONMENT OF VANPHONG - BENGOI BAY IN KHANH HOA PROVINCE

Journal Article published 7 Sep 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 3

Authors: Le Thi Vinh

CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH XÁC ĐỊNH XU HƯỚNG DI CHUYỂN TRẦM TÍCH VÀ ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM Ở VÙNG BIỂN VEN BỜ HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 1

Authors: Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Vượng

ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN VÀ ĐỘ MẶN ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CÁ KHOANG CỔ ĐỎ (AMPHIPRION FRENATUS BREVOORT, 1856) DƯỚI 60 NGÀY TUỔI

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 1

Authors: Trần Văn Phước, Nguyễn Đình Trung, Võ Thành Đạt, Hà Lê Thị Lộc

TÁC DỤNG CỦA RỪNG NGẬP MẶN ĐẾN BỒI TỤ NỀN ĐÁY Ở VÙNG VEN BỜ BÀNG LA (ĐỒ SƠN, HẢI PHÒNG)

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 2

Authors: Vũ Đoàn Thái