Funding Data Link References Status API Help
Page 9 of 478 results
Sort by: relevance publication year

ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI KHU BẢO TỒN BIỂN CÙ LAO CHÀM, TỈNH QUẢNG NAM

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 2

Authors: Chu Mạnh Trinh

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG THEO DÕI VÀ TÍNH TOÁN BIẾN ĐỘNG ĐƯỜNG BỜ KHU VỰC PHAN THIẾT

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 3

Authors: Phạm Thị Phương Thảo, Hồ Đình Duẩn, Đặng Văn Tỏ

VỀ NHỮNG CẤU TRÚC THỦY ĐỘNG LỰC ĐẶC THÙ GÂY XÓI LỞ-BỒI TỤ TẠI DẢI VEN BỜ NAM TRUNG BỘ

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 3

Authors: Lê Phước Trình, Bùi Hồng Long, Lê Đình Mầu, Phạm Bá Trung

SOME METEO - HYDRO - DYNAMICAL FEATURES IN MEKONG RIVER MOUTH AREA

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 3

Authors: Le Dinh Mau, Pham Sy Hoan, Vu Tuan Anh, Nguyen Chi Cong, Nguyen Ba Xuan

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VEN BIỂN TẠI KHU VỰC KHAI THÁC SA KHOÁNG TITAN Ở THIỆN ÁI, HUYỆN BẮC BÌNH, TỈNH BÌNH THUẬN

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 3

Authors: Lê Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Dũng, Nguyễn Thọ, Dương Bá Mẫn, Nguyễn Thị Ánh

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ PHÂN BỐ CỦA RONG BIỂN QUẦN ĐẢO LÝ SƠN, QUẢNG NGÃI

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 3

Authors: Đàm Đức Tiến, Lê Văn Sơn, Vũ Thanh Ca

INDIVIDUAL VARIATION OF TOXICITY IN THREE VIETNAMESE TOXIC MARINE PUFFER SPECIES

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 3

Authors: Dao Viet Ha, SHIGERU SATO

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN THẢI ĐẾN MÔI TRƯỜNG NƯỚC ĐẦM THỊ NẠI

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 4

Authors: Lê Thị Vinh, Nguyễn Thị Thanh Thủy

MỘT SỐ THÍ NGHIỆM VỀ DÒNG CHẢY RIVER PLUME

Journal Article published 3 Jan 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 11 issue 4

Authors: Dương Ngọc Hải, Nguyễn Tất Thắng

TƯƠNG TÁC GIỮA VỎ VÀ NỀN SAN HÔ DƯỚI TÁC DỤNG CỦA TẢI TRỌNG NỔ

Journal Article published 28 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 1

Authors: Nguyễn Thái Chung