Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 178 results
Sort by: relevance publication year

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀO XÂY DỰNG DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Pham Thuoc, Nguyen Duy Thanh

MÔ HÌNH TÍNH TOÁN NGẬP LỤT VÀ MỘT SỐ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TẠI VÙNG VEN BIỂN HẢI PHÒNG THEO CÁC KỊCH BẢN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG

Journal Article published 29 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 10 issue 2

Authors: Vũ Thanh Ca, Dư Thanh Toán, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Hải Anh, Trần Thế Anh, Vũ Thị Hiền

NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ DÒNG CHẢY TẠI VỊNH PHAN THIẾT BẰNG MÔ HÌNH BA CHIỀU PHI TUYẾN VỚI PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Bui Hong Long, Tran Van Chung

NHỮNG ỨNG DỤNG KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH CHÂN DỐC LỤC ĐỊA THEO ĐIỀU 76, CÔNG ƯỚC LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN NĂM 1982

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Tran Anh Tuan

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TỔN THƯƠNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHU VỰC ĐẢO BẠCH LONG VỸ

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Tran Duc Thanh, Nguyen Van Quan

TÌNH HÌNH KHAI THÁC NGUỒN LỢI CÁ NHÁM/MẬP Ở VÙNG BIỂN TỪ QUẢNG NGÃI ĐẾN BÌNH THUẬN

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Nguyen Van Long, Vo Si Tuan

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA SAN HÔ TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ NUÔI GIỮ

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Nguyen Thi Thanh Thuy

PHÂN BỐ VÀ QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN CỦA TRỨNG CÁ VÀ CÁ BỘT CỦA LOÀI CÁ CƠM SỌC XANH (Encrasicholina punctifer) Ở VÙNG NƯỚC TRỒI NAM TRUNG BỘ, VIỆT NAM

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Vo Van Quang, Tran Van Chung

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA VITAMIN E, VITAMIN C ĐẾN TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG VÀ THÀNH PHẦN SINH HÓA CỦA CÁ GIÒ GIAI ĐOẠN GIỐNG (Rachycentron canadum, Linnaeus 1766)

Journal Article published 30 Nov 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 4

Authors: Pham Thi Anh, Lai Van Hung

TÍNH TOÁN CÁN CÂN VẬN CHUYỂN BÙN-CÁT DỌC BỜ TẠI KHU VỰC CỬA ĐẠI (HỘI AN)

Journal Article published 22 May 2012 in Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển volume 12 issue 1

Authors: Lê Đình Mầu