Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 316 results
Sort by: relevance publication year

Mehmet Yaman Dede Hakka Yürüdü…

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2014 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali YAMAN

Türk Halkları Arasındaki Halk Müziği Araştırmalarımın Sonuçları (1987-2015) ve Yeni Bir Web Sitesi

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2017 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: János Sipos

Teolojik Bir İletişim Olayının Malzemeleri: Alevi-Bektaşi Tercümanları

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Ersal | Didem Gülçin Erdem

Duraklama Ve Gerileme Döneminde Güney Ve Doğu Anadolu’da Ocaklar-Aşiretler

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2014 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Alemdar YALÇIN

ALEVÎ‐BEKTAŞÎ GELENEĞİ VE PİR SULTAN ABDAL

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2009 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Pakize Aytaç

Topuz Baba’dan Ali Koç Baba’ya Alvanlar Köyündeki Alevilik Üzerine Yeni Belge ve Bilgiler

JOURNAL ARTICLE published 24 December 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ömür Ceylan | Mehmet Ersal

Bir Heterodoks Derviş Kimliğinin İnşası Yahut Vefaîlikten Aleviliğe: Şeyh Çoban ve Evladına Dairı

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2014 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Sadullah GÜLTEN

DEĞİŞİM SÜRECİNDE ALEVİ-BEKTAŞİ KÜLTÜRÜ

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2012 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: BELKIS MENEMENCİOĞLU (TEMREN)

Alevilerin Müzik Aktarımlarında Öğreti ve İcra Farklılığı: Şah Sultan Örneği

JOURNAL ARTICLE published 24 December 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Seval Eroğlu

ESKİ BEKTAŞİ, ALEVİ VE DİĞER AVRUPA HALKLARI DUALARI ÜZERİNE

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2010 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Eva Csäki

VİRÂNÎ BABA’DA YÜZ ÜZERİNE BİR İNCELEME

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet TEMİZKAN

Editors

JOURNAL ARTICLE published 5 July 2016 in Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Dergisi

Authors: Ali YAMAN | Mehmet ERSAL

Eskişehir İli Alevileri İle Çubuk Yöresi Alevilerinin İnanç Pratiklerinin Karşılaştırılması

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2014 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Sezai TÜRK | Ahmet BIYIK | Ahmet GÜVEN | Ayşe İŞİ

ALEVİLERDE ÖLÜM, CENAZE, YAS İLGİLİ İNANIŞ VE RİTÜELLER

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2015 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali AKTAŞ

ALMANYA’DA ALEViLER FRANKFURT, DARMSTADT, WUPPERTAL, TROISDORF, MANNHElM, BERGKAMEN, KOLN BÖLGELERİNDE YÜRÜTÜLEN ALAN ARAŞTIRMASI RAPORU

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2011 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: BELKIS TEMREN

DİYARBAKIRLI ÂŞIK NİYAZİ’NİN HAYATI, SANATI VE ŞİİRLERİNDEN ÖRNEKLER

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2010 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Bülent AKIN

OSMANLI GÖRSEL DÜNYASINDA “KIZILBAŞLAR”: TERCÜME-İ MİFTAH-I CİFRU’L-CAMİ’DE YER ALAN “DECCAL VE TARAFTARLARI” TASVİRLERİNİN POLİTİK BİR OKUMASI

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2015 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mürüvet HARMAN

Teresa Bernheimer (2016). Ali’nin Ailesi: Ehlibeyt ve İlk Aleviler

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Saadet Dağ

JOURNAL ISSUE published 15 July 2015 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

NEHRİN PİRİ: KOYUN BABA VE MENAKIBI

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2015 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ahmet TAŞĞIN