Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 316 results
Sort by: relevance publication year

JOURNAL ISSUE published 15 December 2013 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Mehmet Yaman (Dede), Türk Modernleşmesinde Bir Alevi Ocakzade Dinbilimcinin Seyir Defteri

JOURNAL ARTICLE published 16 July 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Arslan Kılıç

Halvetilik ve Anadolu Aleviliği İlişkisi Çerçevesinde Pir Ahmet Efendi Ahfadına Genel Bir Bakış

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2013 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Hulusi YILMAZ

Alevism-Bektashism From Seljuks to Ottomans and Safavids; A Historical Study

JOURNAL ARTICLE published 16 July 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Fahimeh Mokhber Dezfouli

MALKOÇOĞLU BALİ BEY VAKFI VE BAYEZİD BABA ÂSİTÂNESİ

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2009 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Levent Kayapınar

JOURNAL ISSUE published 15 July 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Toplumsaldan Siyasala: Sosyo-Dinsel Bir İnşa Olarak Heterodoksi Kavramının Siyasallaşması

JOURNAL ARTICLE published 27 December 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Murat COŞKUNER

Mehmet ERSAL (2019). Alevi Cem Zâkirliği

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Erdem Akın

JOURNAL ISSUE published 15 December 2014 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

JOURNAL ISSUE published 30 December 2021 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

AHMET YAŞAR OCAK HAYATI VE ESERLERİ

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2015 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Muhammet KEMALOĞLU

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Arşivi Yazma Eserler Kataloğu I

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ömür Ceylan | Mehmet Ersal

1727 Tarihli Tahrir Defteri’ne Göre Iğdır’daki Kişi Adlarında Hz. Ali ve Ali Sevgisinin İzleri

JOURNAL ARTICLE published 24 December 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Salih Erpolat

Ardahan / Damal Yöresinde Gözükızıl Ocağı Süreğinde Görgü Cemi ve Düşkünlük Sistemi

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2017 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Cansu Akyol

Trakya-Doğu Rodop Bölgesinde Alevi-Bektaşi Zaviyeleri (XV-XVI. Yüzyıllar)

JOURNAL ARTICLE published 24 December 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ayşe Kayapınar

Olmak Ya Da Olmamak: II. Meşrutiyet Yıllarında İttihatçılar ve Bektaşiler (1908-1918)

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Eray Yılmaz

Editörlerden

JOURNAL ARTICLE published 16 July 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali Yaman | Mehmet Ersal

Yanyatır Ocaklı Tahtacı Alevilerinde Sazandarlık Geleneği: Sazandar İsmail Gacar Örneği

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Sultan Yıldız Gacar

Editörlerden

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: ABKED Editorial Board

Ketzer und Sünder Im Anatolien Des 17. Jahrhunderts: Beispiele Aus Dem Osmanischen Registerbuch Der Beschwerden Von 1675

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Michael Ursinus | Benjamin Weineck