Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 316 results
Sort by: relevance publication year

Avrupa Birliği’nin Bir İnsan Hakları Sorunu Olarak Türkiye’deki Alevilerin ve Bektaşilerin Sorunlarına Artan İlgisi

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2013 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Haydar EFE

I Called upon God, Muhammad, and Ali: Invocation as an Esthetic Dynamic in the Poetry and Context of Shah Hatâyî

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2017 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ahmet KESKIN

On the Alevism of Elbistan, Nurhak, Ekinozu and Afsin

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2017 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali AKSUT

15. YÜZYIL BEKTAŞÎLIĞINDE SÂDIK ABDÂL ÖRNEĞi

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2012 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: H. DURSUN GÜMÜŞOĞLU

Yemekten Ritüel Yaratmak: Alevi İnanç Sisteminde Yemek Kültü

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2017 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Ersal | Ezgi Deyiş Görgülü

Gelenekselleşmenin Eşiğinde: III: Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu (16-16 Eylül 2022)

JOURNAL ARTICLE published 24 July 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Erdem Akın

Alevilerin Gündelik Hayatlarını ve İnanç Dünyalarını Şekillendiren Ritüel: Cem

JOURNAL ARTICLE published 24 July 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Alican Bulut

Taşradaki Alevilik Külliyatına Bir Örnek: Şah İbrahim Veli Ocağı Çorum Kolundan Bir Yazma

JOURNAL ARTICLE published 24 July 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ufuk Erol

“Kutsal”dan “Kurgu”ya: Alevi-Bektaşi Ziyaret Kültürünün Talip Apaydın Romanlarına Yansıması

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Erdem Akın

Tasavvuf Klasikleri Eşliğinde Safevîler Öncesinde Sema (Semah)

JOURNAL ARTICLE published 27 December 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: İlgar BAHARLU

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN VİLÂYETNÂMESİNE GÖRE HORASAN’DAN RUM’A İZLEDİĞİ YOL

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2011 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: ESRA DOĞAN

KUTSAL SÖZÜN BELLEĞİ OLARAK CÖNKLER: ALEVİ ERKÂNINA AİT BİR CÖNK ÜZERİNDE RİTÜELİK VE EDEBİ BİR İNCELEME

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ozan YILMAZ | Bülent AKIN

Nusayrilerin Etnik Kökeni

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Hüseyin Türk

Alevi mi? Kızılbaş mı? Şia mı? “Alevi” Sözcüğünün Tarihte Bugünkü Anlamıyla Kullanımına Dair Birtakım Yeni Mülahazalar

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Bülent Akın

"CEMAAT-İ TAHTACIYAN": AYDIN SANCAĞI'NDA VERGİDEN MUAF TAHTACI TOPLULUĞU (XV-XIX. YÜZYILLAR)

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Cahit TELCİ

16 Nisan 2017 Referandum Sonuçlarına Göre Alevilerin Tercihi (Sivas İli Örneği)

JOURNAL ARTICLE published 16 July 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Haydar Gölbaşı

Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması ve Hamdullah Efendi

JOURNAL ARTICLE published 16 July 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Serkan Erduğan

SHAH ISMAIL’S MOTHER ALASWMSHAH BEGUM: LEGENDS AND REALITIES

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Namiq Musali

Editörlerden

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali Yaman | Mehmet Ersal | Bülent Akın

Editörden

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali Yaman | Mehmet Ersal | Bülent Akın