Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 6 of 316 results
Sort by: relevance publication year

An Assessment of The Mahdi Discourse in the Shahkulu Rebellion and Hijri 1000

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mihriban Artan

CILGA, Hüseyin. Âşık Veysel Bilgelikleri- Sezgileri- Nükteleri (2023). İstanbul: Post Yayınevi. 261 sayfa ISBN: 978-625-8143-55-3.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Elif Eroğlu Özkan

Şahin, Elif. Alevilikte Yol ve Yolculuk: Velâyetnâmeler Üzerine Halk Bilimi ve Tasavvuf Bağlamında Bir İnceleme (2023). Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları. 205 sayfa ISBN: 978-625-6822-04-7.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Ersal

Alevilikte Bir Sürek: Adıyaman Aleviliğinde Sofiler ve Müzik

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Erhan Özdemir

Sivas/Zara Habeş Bölgesi Alevi Köylerinde İcra Edilen Cenaze Hizmeti

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Bülent Keleş

H. Dursun Gümüşoğlu, Hüseyin Cılga (2019). Yayınlanmamış Bektaşî Fıkraları ve Bektaşî Fıkralarında İrfan. İstanbul: Post Yayınları. ISBN: 978-605-9444-17-0. 287 sayfa.

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Elif Eroğlu Özkan

Rus Kaynaklarına Göre Hacı Bektaş Velî ve Bektaşilik

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Fegani Beyler

Alawites Rebellion in Syria Against Egyptian Rule (1834-1835)

JOURNAL ARTICLE published 27 December 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Yousef Hussein Omar

AHMET YESEVİ- HACI BEKTAŞ VELİ ÇİZGİSİNDE “VELAYETNAME”NİN ANLAM VE ÖNEMİ HAKKINDA

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2010 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: HASAN ONAT

Muhammed Ceyhan ve Murat Alandağlı (2019). Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhına Yüz Sürenler

JOURNAL ARTICLE published 6 July 2021 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Kibar Taş

JOURNAL ISSUE published 15 July 2012 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Yunus Emre Divan’ında Hızır-İlyas Kültü

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Hüseyin Aksoy

Ahmet Yaşar Ocak (2020). Türk Folklorunda Kesik Baş

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Seda Sakaoğlu

Muharrem ve Aşure

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2013 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Belkıs MENEMENCİOĞLU

Ortak Kültür Değerlerimizin Şifresi

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2014 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Kutlay ERDOĞAN

Şah İbrahim Veli İle İlgili Elde Edilen Belge Ve Bilgiler Bize Ne Söylüyor?

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2014 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Gıyasettin AYTAŞ

XVI. Yüzyılda Eleşkird, Şelve, Diyadin, Bayezid İle Ovacık Sancaklarındaki Kişi Adları Üzerinde Tasavvuf ve Hz. Ali Muhabbetinin Yansımaları

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Salih Erpolat

The Hilmi Efendi’s Perception of Ali and Al-i Aba

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2017 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet TEMIZKAN

Understanding A Displaced Community and Its Entangled Identity: Religious Rituals of Alevis in Istanbul

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Seyhan Kayhan Kılıç

Doğu Anadolu Alevilerinde Evlilikle İlgili Ritüeller

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Fatoş Yalçınkaya