Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 316 results
Sort by: relevance publication year

BİR İBADET RİTÜELİ OLARAK “SEMAH” ve TAHTACI TURNALAR SEMAHININ HALK BİLİMİ ve MÜZİK BİLİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2009 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Sedat Tamay

JOURNAL ISSUE published 6 July 2021 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

SÖZDE ÖZGÜRLÜK VE ÖZDE EŞİTLİK TARTIŞMALARI IŞIĞINDA KENTTE KADIN VE ALEVİ OLMAK

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Cemal SALMAN

SELÇUKLULAR DÖNEMİNDE ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİ-İSLÂMLAŞMASI VE HACI BEKTÂŞ-I VELÎ

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2012 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: MUHAMMET KEMALOĞLU

Editörlerden

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Prof. Dr. Ali Yaman | Doç. Dr. Mehmet Ersal | Doç. Dr. Bülent Akın

Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsünden Haberler

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2014 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Sevda YAHCİ

ALEVÎ‐BEKTAŞÎLERDE DİNÎ KODİFİKASYON SORUNU VE TOPLULUĞUN DÖNÜŞÜMÜNE İLİŞKİN ABK ÖRNEK OLAYI

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2009 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali Yaman

XV. Yüzyılda Bir Kuzey Orta Anadolu Nahiyesi: Mecitözü

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2021 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Murat Alandağlı

JOURNAL ISSUE published 27 December 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

ZWİSCHEN WANDEL UND KONTİNUİTÄT: DİE TRADİTİONELLEN INSTİTUTİONEN DES ALEVİTENTUMS

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Elif YILDIZLI

XVI. Yüzyılın Başlarında Tutulan Tahrir Defterlerinde Kızılbaşlara Dair Notların Tarih Açısından Önemi

JOURNAL ARTICLE published 27 December 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Salih ERPOLAT

Marriage in the Alevi Community in Kayı Village, Corum

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2017 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Zohre CETIN

“CONKS” AS MEMORY OF THE HOLY WORD: A RITUAL AND LITERARY ANALYSIS OF A “CONK” CONCERNING ALEVI PRACTICE

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ozan YILMAZ | BULENT AKIN

BEKTAŞÎLİKTE DEVİR (DÖNÜŞÜM) ANLAYIŞI

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2009 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ahmet Yılmaz Soyyer

TASAVVUFA GİRİŞ (1) - TASAVVUFUN TEMEL ÖGELERİ

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2012 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: UFUK ÖZTÜRK

Âşık Kul Semaî’de Alevilik Edep ve Erkânı

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Seda Gedik

TARİHSEL GELİŞİM SÜRECİNDE SEYYİD BATTAL GAZİ ‐ HACI BEKTAŞ VELÎ BAĞLANTISI VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2009 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: İlyas Küçükcan

Âşıklığa Geçiş Sürecinde Rüya ve Bâde Motifi: Diyarbakırlı Âşık Mah Turna

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Fatoş Yalçınkaya

Yûnus Emre’de Can/Ruh Kavramı

JOURNAL ARTICLE published 6 July 2021 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Fatoş Yalçınkaya

Menâkıbnâmelerin Alevî-Bektaşî Kültürü ve Kimlik Oluşumundaki Yeri

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Harun Yıldız