Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 316 results
Sort by: relevance publication year

OSMANLI GÖRSEL DÜNYASINDA “KIZILBAŞLAR”: TERCÜME-İ MİFTAH-I CİFRU’L-CAMİ’DE YER ALAN “DECCAL VE TARAFTARLARI” TASVİRLERİNİN POLİTİK BİR OKUMASI

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2015 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mürüvet HARMAN

Teresa Bernheimer (2016). Ali’nin Ailesi: Ehlibeyt ve İlk Aleviler

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Saadet Dağ

Alevilerin Gündelik Hayatlarını ve İnanç Dünyalarını Şekillendiren Ritüel: Cem

JOURNAL ARTICLE published 24 July 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Alican Bulut

Taşradaki Alevilik Külliyatına Bir Örnek: Şah İbrahim Veli Ocağı Çorum Kolundan Bir Yazma

JOURNAL ARTICLE published 24 July 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ufuk Erol

Gelenekselleşmenin Eşiğinde: III: Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu (16-16 Eylül 2022)

JOURNAL ARTICLE published 24 July 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Erdem Akın

1727 Tarihli Tahrir Defteri’ne Göre Iğdır’daki Kişi Adlarında Hz. Ali ve Ali Sevgisinin İzleri

JOURNAL ARTICLE published 24 December 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Salih Erpolat

Ardahan / Damal Yöresinde Gözükızıl Ocağı Süreğinde Görgü Cemi ve Düşkünlük Sistemi

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2017 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Cansu Akyol

NEHRİN PİRİ: KOYUN BABA VE MENAKIBI

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2015 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ahmet TAŞĞIN

JOURNAL ISSUE published 15 December 2013 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Mehmet Yaman (Dede), Türk Modernleşmesinde Bir Alevi Ocakzade Dinbilimcinin Seyir Defteri

JOURNAL ARTICLE published 16 July 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Arslan Kılıç

15. YÜZYIL BEKTAŞÎLIĞINDE SÂDIK ABDÂL ÖRNEĞi

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2012 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: H. DURSUN GÜMÜŞOĞLU

I Called upon God, Muhammad, and Ali: Invocation as an Esthetic Dynamic in the Poetry and Context of Shah Hatâyî

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2017 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ahmet KESKIN

Yemekten Ritüel Yaratmak: Alevi İnanç Sisteminde Yemek Kültü

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2017 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Ersal | Ezgi Deyiş Görgülü

Alevism-Bektashism From Seljuks to Ottomans and Safavids; A Historical Study

JOURNAL ARTICLE published 16 July 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Fahimeh Mokhber Dezfouli

MALKOÇOĞLU BALİ BEY VAKFI VE BAYEZİD BABA ÂSİTÂNESİ

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2009 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Levent Kayapınar

Alevi mi? Kızılbaş mı? Şia mı? “Alevi” Sözcüğünün Tarihte Bugünkü Anlamıyla Kullanımına Dair Birtakım Yeni Mülahazalar

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Bülent Akın

JOURNAL ISSUE published 15 July 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Toplumsaldan Siyasala: Sosyo-Dinsel Bir İnşa Olarak Heterodoksi Kavramının Siyasallaşması

JOURNAL ARTICLE published 27 December 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Murat COŞKUNER

Mehmet ERSAL (2019). Alevi Cem Zâkirliği

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Erdem Akın

JOURNAL ISSUE published 15 July 2015 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ