Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 316 results
Sort by: relevance publication year

JOURNAL ISSUE published 15 December 2014 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

JOURNAL ISSUE published 30 December 2021 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

AHMET YAŞAR OCAK HAYATI VE ESERLERİ

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2015 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Muhammet KEMALOĞLU

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Arşivi Yazma Eserler Kataloğu I

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ömür Ceylan | Mehmet Ersal

Ketzer und Sünder Im Anatolien Des 17. Jahrhunderts: Beispiele Aus Dem Osmanischen Registerbuch Der Beschwerden Von 1675

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Michael Ursinus | Benjamin Weineck

Olmak Ya Da Olmamak: II. Meşrutiyet Yıllarında İttihatçılar ve Bektaşiler (1908-1918)

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Eray Yılmaz

Editörlerden

JOURNAL ARTICLE published 16 July 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali Yaman | Mehmet Ersal

Yanyatır Ocaklı Tahtacı Alevilerinde Sazandarlık Geleneği: Sazandar İsmail Gacar Örneği

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Sultan Yıldız Gacar

Editörlerden

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: ABKED Editorial Board

Tasavvuf Klasikleri Eşliğinde Safevîler Öncesinde Sema (Semah)

JOURNAL ARTICLE published 27 December 2020 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: İlgar BAHARLU

"CEMAAT-İ TAHTACIYAN": AYDIN SANCAĞI'NDA VERGİDEN MUAF TAHTACI TOPLULUĞU (XV-XIX. YÜZYILLAR)

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Cahit TELCİ

HACI BEKTAŞ VELİ’NİN VİLÂYETNÂMESİNE GÖRE HORASAN’DAN RUM’A İZLEDİĞİ YOL

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2011 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: ESRA DOĞAN

Nusayrilerin Etnik Kökeni

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Hüseyin Türk

KUTSAL SÖZÜN BELLEĞİ OLARAK CÖNKLER: ALEVİ ERKÂNINA AİT BİR CÖNK ÜZERİNDE RİTÜELİK VE EDEBİ BİR İNCELEME

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ozan YILMAZ | Bülent AKIN

Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması ve Hamdullah Efendi

JOURNAL ARTICLE published 16 July 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Serkan Erduğan

“Kutsal”dan “Kurgu”ya: Alevi-Bektaşi Ziyaret Kültürünün Talip Apaydın Romanlarına Yansıması

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Erdem Akın

16 Nisan 2017 Referandum Sonuçlarına Göre Alevilerin Tercihi (Sivas İli Örneği)

JOURNAL ARTICLE published 16 July 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Haydar Gölbaşı

SHAH ISMAIL’S MOTHER ALASWMSHAH BEGUM: LEGENDS AND REALITIES

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Namiq Musali

Editörlerden

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali Yaman | Mehmet Ersal | Bülent Akın

Editörden

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali Yaman | Mehmet Ersal | Bülent Akın