Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 316 results
Sort by: relevance publication year

THE DIFFICULTIES AND POSSIBILITIES OF DETERMINING THE TURKMEN ALEVIS’ EXISTENCE FROM THE OTTOMAN ARCHIVE RECORDS (THE EXAMPLE OF DIYARBEKIR PROVINCE IN XVI CENTURY)

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Salih Erpolat

Ahmed El Eflaki’nin Menâkıbü’l-Arifin Adlı Eserine Göre Mevlevilik-Ahilik-Bektaşilik İlişkisi

JOURNAL ARTICLE published 24 December 2018 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Nazan Aydoğdu

YUNANİSTAN’DA BEKTAŞİLİĞİN YUNAN ORTODOKS HIRİSTİYANLIĞI İLE İLİŞKİSİ

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2010 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: ANDREAS KİRİKADİS

OSMANLI ARŞİV BELGELERİNDEN TÜRKMEN-ALEVÎ VARLIĞINI TESPİT ETMENİN ZORLUKLARI VE İMKÂNLARI (DİYARBEKİR VİLAYETİ ÖRNEĞİ XVI. YÜZYIL)

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2016 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Salih ERPOLAT

“Aşkın Şehidi” Romanında Alevilik

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2017 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Rezan Karakaş | Derviş Beyhan

Alevi Religious Education in Austria

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2017 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ozgur ERDOGAN

A Structural-Functional Approach to the Sacrifice Ritual in Alevism

JOURNAL ARTICLE published 1 July 2017 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Serkan KOSE

Editörlerden

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2017 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali Yaman | Mehmet Ersal

Halil İbrahim ŞAHİN (2019). Âşıklık Yolunda Bir Kamber Matemî

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Şahin Atilla

JOURNAL ISSUE published 15 December 2012 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Alevilikte Cem ve Cemdeki Kavramlar

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2013 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Hüseyin DEDEKARGINOĞLU

Ahmet Yaşar Ocak Kitabı, Arı Kovanına Çomak Sokmak, Taşra Kökenli Bir Tarihçinin Sıradan Meslek Hayatı

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Murat Alandağlu

İNANÇ KÜLTÜR VE TARİHSEL ARKA PLANDA YANLIŞ ANLAŞILAN BİR İSİM “BÂYEZİD”

JOURNAL ARTICLE published 15 December 2015 in ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ali Sinan BİLGİLİ

Editor’s Letter

JOURNAL ARTICLE published 15 July 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Prof. Dr. Ali Yaman | Doç. Dr. Mehmet Ersal | Doç. Dr. Bülent Akın

Tartışmalar Işığında Hacı Bektâş Velî’nin Hayatı

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Özcan Salman

Halil Öztoprak (2012). Kur’an’da Hikmet Tarihte Hakikat ve Kur’an’da Hikmet İncil’de Hakikat

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Hasan Çelik

Aleviliğin Kurumsal Yapısında Değişim ve Dönüşüm: Ocak Sisteminden Tarikat ve Süreklere Evriliş

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Mehmet Ersal

Ana Tanrıçadan Günümüze Bir Kült: Fatma Ana Eli

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Cem Hayat | Saadet Dağ

Cengiz, Güllizar. Alevi Bektaşi Kültür Enstitüsü Yol’a Hizmette 25. Yıl (2023). Köln: Önel Druck und Verlag. 395 s. ISBN: 978-3-946681-00-7.

JOURNAL ARTICLE published 24 July 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Bülent Akın

Sultan II. Bayezid-Şah İsmail Safevi İlişkisine Yakın Tanıklık: Birincil Kaynak Olarak İki Mektup

JOURNAL ARTICLE published 24 July 2023 in ALEVİLİK–BEKTAŞİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Authors: Ilgar Baharlu