Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 183 results
Sort by: relevance publication year

El cuento colorao: mujeres de La Manchuela y cuentos eróticos

JOURNAL ARTICLE published 21 February 2018 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Margarita González Andújar

Books, Files, Slips, Clippings, Copies ... in Short the Stuff which Makes a Handbook. The Encyclopedia of the Folktale, its Library and Archives

JOURNAL ARTICLE published 22 June 2017 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Christine Shojaei Kawan

Édition de la correspondance entre les folkloristes Walter Anderson et Joan Amades

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2014 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Carme Oriol Carazo

La flora i la fauna centreeuropees dels Contes dels germans Grimm i llur correspondència a la traducció al català de Carles Riba

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2012 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Macià Riutort Riutort

Les comptines à caractère énigmatique dans le conte de tradition orale

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2013 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Anna Angelopoulos

“Stachtopouta” and “Nifitsa”: spinning tales in relation with feminine productivity and dowry practices of modern Greece

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2015 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Marianthi Kaplanoglou

JOURNAL ISSUE published 7 October 2014 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Dos cuentecillos de Timoneda («Dos reales de lo que hay» y «Así los rompí») en la tradición oral moderna

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2013 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Rafael Beltran Llavador

L’Aplec de Rondaies Mallorquines d’En Jordi d’es Racó al segle XXI: reformulacions, recreacions i reutilitzacions

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2018 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Caterina Valriu Llinàs

Els contes de la primera època d’El Mole: aproximació a un material folklòric de principi del segle XIX

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2018 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Carles J. Barquero Genovés

Es jaquet d’en Jordi des Racó

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2018 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Roger Costa Solé

El tractament de la dona com a pensadora en l’Aplec de rondaies mallorquines d’Antoni M. Alcover

JOURNAL ARTICLE published 21 February 2018 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: M. Magdalena Gelabert i Miró

Una història de la literatura popular valenciana

JOURNAL ARTICLE published 21 January 2022 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Alexandre Bataller Català

Presentació

JOURNAL ARTICLE published 18 December 2019 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Carme Oriol Carazo

Adelaida Ferré i Gomis, folklorista: l’art de brodar rondalles

JOURNAL ARTICLE published 21 January 2022 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Caterina Valriu Llinàs

Papers d’etnopoètica

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2015 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Ramon Bassa i Martín

JOURNAL ISSUE published 18 December 2019 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

A Definition of Folklore: A Personal Narrative

JOURNAL ARTICLE published 8 October 2014 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Dan Ben-Amos

Els relats humorístics d’arrel lingüística: consideracions a propòsit del tipus ATU 1699 («Malentesos entre parlants de diferents llengües»)

JOURNAL ARTICLE published 17 December 2013 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Joan Borja i Sanz

Notícies

JOURNAL ARTICLE published 11 December 2018 in Estudis de Literatura Oral Popular / Studies in Oral Folk Literature

Authors: Andreu Ramis Puig-Gròs | M. Magdalena Gelabert i Miró