Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 83 results
Sort by: relevance publication year

PERSPEKTIVY PRIMENENIYA AKUSTICHESKIKH METODOV PRI PROGNOZE I PREDOTVRASHCHENII GAZODINAMICHESKIKH YAVLENIY I KRUPNOPLOSHCHADNYKH OBRUSHENIY KROVLI V UGOL'NYKH SHAKHTAKH [PROSPECTS OF APPLICATION OF ACOUSTIC METHODS FOR THE PREDICTION AND PREVENTION OF GAS DYNAMIC PHENOMENA AND LARGE-ARISING ROOF CRANES IN COAL MININGS]

Journal Article published 25 Sep 2017 in Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry (Industial Safety) issue 3-2017 on pages 10 to 14

Authors: A.V. Shadrin, Doctor of Technical Sciences, Leading Researcher of the Laboratory of Geophysical Research of the Rock Massif of the Institute of Coal of the FGBNU FIT UUH SB RAS, 10, Leningrad Avenue, Kemerovo, 650065, Russia, A.S. Teleguz, Leading engineer of the Laboratory of Geophysical Research of the Massifof the Institute of Coal of the FGBNU FIT UUH SB RAS, 10, Leningrad Avenue, Kemerovo, 650065, Russia

SPOSOBY I SREDSTVA BOR'BY S PYL'YU I KONTROLYA KONTSENTRATSII PYLI V ATMOSFERE UGOL'NYKH TERMINALOV MORSKIKH PORTOV S ISPOL'ZOVANIYEM POSLEDNIKH DOSTIZHENIY V OBLASTI AVTOMATIZATSII I PYLEPODAVLENIYA [METHODS AND MEANS OF DUST CONTROLAND CONTROL OFDUST CONCENTRATION IN THE ATMOSPHERE OF THE COAL TERMINALS OF MARINE PORTS WITH THE USE OF THE LATEST ACHIEVEMENTS IN AUTOMATION AND DUST SUPPLY]

Journal Article published 25 Sep 2017 in Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry (Industial Safety) issue 3-2017 on pages 57 to 67

Authors: A.A. Khristoforov, the leading designer of LLC ", D.A. Kuznetsov, I.A. Artiushin, Gornyi- TSOT", , 1, Sosnovij Boulevard, Kemerovo, 650002, Russia, chief engineer of the project of NAO "NC BP", 7, Institutskaja Street, Kemerovo, 650056, Russia, director of engineering of NAO "NC BP", 1, Sosnovij Boulevard, Kemerovo, 650002, Russia

REKUL'TIVATSIYA NARUSHENNYKH ZEMEL' V UGOL'NOY PROMYSHLENNOSTI [RECLAMATION OF DISTURBED LANDS IN THE COAL INDUSTRY]

Journal Article published 25 Sep 2017 in Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry (Industial Safety) issue 3-2017 on pages 72 to 77

Authors: A.А. Kharyonovsky, dr. techn. sciences, deputy director general of ", M.Yu. Danilova, MNIIЕKO TЕК", , 60, Nikolai Ostrovsky street, Perm, 614007, Russia, bachelor of FGAOU VO "Moscow Institute of Physics and Technology (State University)", 9, Institutsky Lane, Dolgoprudny, the Moscow Region, 141701, Russia

Journal Issue published 25 Sep 2017 in Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry (Industial Safety) issue 3-2017

VEKTOR RAZVITIYA [VECTOR OF DEVELOPMENT]

Journal Article published 25 Sep 2017 in Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry (Industial Safety) issue 3-2017 on pages 6 to 9

Authors: Tatyana Ostrovskaya

METODICHESKIYE OSNOVY PROGNOZA DINAMIKI METANOOBIL'NOSTI VYYEMOCHNOGO UCHASTKA PRI OTRABOTKE MOSHCHNYKH I SBLIZHENNYKH PLASTOV DLINNYMI STOLBAMI [METHODICAL BASES OF THE EXTRACTION SECTION METHANE INFLOW DYNAMICS FORECAST WHEN WORIONG OUT THICK AND ADJACENT SEAMS WITH LONG PILLARS]

Journal Article published 25 Sep 2017 in Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry (Industial Safety) issue 3-2017 on pages 23 to 29

Authors: M.V. Shinkevich, candidate of technical sciences, senior researcher of Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 10, Leningrad Avenue, Kemerovo, 650065, Russia, Ye.N. Kozyreva, M.S. Plaksin, R.I. Rodin, candidate of technical sciences, laboratory head of Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 10, Leningrad Avenue, Kemerovo, 650065, Russia, candidate of technical sciences, senior researcher of Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 10, Leningrad Avenue, Kemerovo, 650065, Russia, junior researcher of Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 10, Leningrad Avenue, Kemerovo, 650065, Russia

PRIMENENIYE TEKHNOLOGII GIDRORAZRYVA UGOL'NOGO PLASTA PRI PROVEDENII PODGOTOVITEL'NYKH VYRABOTOK [HYDRAULIC DESTRUCTION METHOD APPLICATION FOR PREPARATORY OPENING HEADING]

Journal Article published 25 Sep 2017 in Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry (Industial Safety) issue 3-2017 on pages 16 to 22

Authors: M.S. Plaksin, candidate of technical sciences, senior scienti c researcher of Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 10, Leningradsky Avenue, Kemerovo, 650065, Russia

OBOSNOVANIYe RAZRABOTKI MOBIL'NOGO MNOGOFUNKTSIONAL'NOGO GORNOSPASATEL'NOGO KOMPLEKSA S ELEMENTAMI ROBOTIZATSII DLYA LIKVIDATSII POSLEDSTVIY AVARIY V GORNYKH VYRABOTKAKH SHAKHT I RUDNIKOV [RATIONALE FOR THE DEVELOPMENT OF A MOBILE MULTIFUNCTIONAL MINE RESCUE COMPLEX, WITH ELEMENTS OF ROBOTICS, FOR THE ELIMINATION OF THE CONSEQUENCES OF ACCIDENTS IN MINE WORKINGS]

Journal Article published 25 Sep 2017 in Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry (Industial Safety) issue 3-2017 on pages 46 to 49

Authors: A.S. Yarosh, candidate of technical sciences, general director of JSC ", V.I. Bunin, Yu.V. Malakhov, V.B. Popov, A.S. Golik, A.A. Cherepov, Scienti c Research Institute of Mine Rescue", , 14, Shahterov Avenue, Kemerovo, 650002, Russia, doctor of technical sciences, chief researcher of JSC "Scienti c Research Institute of Mine Rescue", 14, Shahterov Avenue, Kemerovo, 650002, Russia, deputy general director of JSC "Scienti c Research Institute of Mine Rescue", 14, Shahterov Avenue, Kemerovo, 650002, Russia, doctor of technical sciences, head of the mine rescue laboratory of JSC "Scienti c Research Institute of Mine Rescue", 14, Shahterov Avenue, Kemerovo, 650002, Russia, doctor of technical sciences, deputy head of the mine rescue laboratory of JSC "Scienti c Research Institute of Mine Rescue", 14, Shahterov Avenue, Kemerovo, 650002, Russia, technical director of Ltd. "Raspadskaya Coal Company", 33, Kurako Avenue, Novokuznetsk, 654027, Russia

VOZMOZHNOSTI POVYSHENIYA EFFEKTIVNOSTI UPRAVLENIYA GAZOVYDELENIYEM NA VYYEMOCHNOM UCHASTKE [OPPORTUNITIES TO INCREASE GAS EMISSION CONTROL EFFICIENCY AT THE EXTRACTION SECTION]

Journal Article published 25 Sep 2017 in Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry (Industial Safety) issue 3-2017 on pages 30 to 35

Authors: Ye.N. Kozyreva, candidate of technical sciences, laboratory head of Federal Research Center for Coal and Coal Chemistry of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 10, Leningrad Avenue, Kemerovo, 650065, Russia

MEDPREPARATY, PRIMENIMYYe PRI OSTROM OTRAVLENII UGARNYM GAZOM V SHAKHTAKH. ZAMENITELI PLAZMY KROVI. GOLUBAYA KROV' [MEDICATIONS WHICH CAN BE USED IN CASE OF CARBON MONOXIDE ACUTE POISONING IN THE MINES. BLOOD PLASMA SUBSTITUTES. BLUE BLOOD]

Journal Article published 25 Sep 2017 in Bulletin of Research Center for Safety in Coal Industry (Industial Safety) issue 3-2017 on pages 51 to 56

Authors: A.V. Khromov, candidate of technical sciences, director of the Center for Pharmaceutical Synthesis and Biotechnology CKP (NOC) RUDN, 8/2, Miklouho-Maclay street, Moscow, 117198, Russia, S.V. Bychkov, mining engineer, Vancouver, BCV6B3N0, Canada