Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 276 results
Sort by: relevance publication year

Orta Anadoluda Üçüncü Basamak Bir Hastanede Non-Steroid Anti-İnflamatuar İlaç Reçeteleme Tercihleri

Journal Article published 7 Nov 2017 in Journal of Contemporary Medicine on pages 203 to 207

Authors: Elif Börekçi

İnternal Karotid Arter Darlıklarında Time-Resolved Kontrastlı Manyetik Rezonans Anjiyografi ve Dijital Substraksiyon Anjiyografinin Karşılaştırılması

Journal Article published 7 Nov 2017 in Journal of Contemporary Medicine on pages 208 to 209

Authors: Erkan Gökçe

Gebelikte Depresyon Yaşama Durumu ve Etkileyen Faktörler

Journal Article published 7 Nov 2017 in Journal of Contemporary Medicine on pages 217 to 224

Authors: Bahtışen Kartal, Nuray Şimşek

In-vitro Antibiotic Resistance Profile of E. coli Strains Isolated from Community-acquired Paediatric Urinary Tract Infections in Karabük Province

Journal Article published 7 Nov 2017 in Journal of Contemporary Medicine on pages 241 to 245

Authors: Nergis Aşgın, Elçin Kal Çakmaklıoğulları

Çeşitli Yaş Dönemlerinde Pelvik Taban Kas Kuvveti ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Journal Article published 7 Nov 2017 in Journal of Contemporary Medicine on pages 254 to 264

Authors: Funda Demirtürk

Postmenopozal Kaşmirli Kadınlarda Kaş, Kücut Kğırlığı ve VKİ ile Omurga, Proksimal Femur ve Toplam Vücut Kemik Mineral Yoğunluğu (KMY) arasındaki ilişki: 165 Olgu Üzerinde Yapılan Bir Çalışma.

Journal Article published 7 Nov 2017 in Journal of Contemporary Medicine on pages 246 to 253

Authors: Naseer Ahmad Mir

Propensity Skor Ağırlıklandırma Yönteminde Denge Metriklerinin Performansı Üzerine Benzetim Çalışması

Journal Article published 7 Nov 2017 in Journal of Contemporary Medicine on pages 265 to 277

Authors: Osman Demir

Huzurevinde, Evde Ailesiyle ve Yalnız Yaşayan Yaşlı Bireylerde Depresyon, Yalnızlık Hissi Düzeylerinin Karşılaştırılması

Journal Article published 7 Nov 2017 in Journal of Contemporary Medicine on pages 234 to 240

Authors: Ege Ağırman, Mehmet Ziya Gençer

Akut Arterial İskemik İnmesi Olan Çocuklarda Risk Faktörleri ve Nörolojik Bulgular

Journal Article published 7 Nov 2017 in Journal of Contemporary Medicine on pages 278 to 283

Authors: Taner Sezer

Bariatrik Cerrahi Cinselliği Etkiler Mi? Sistematik Derleme

Journal Article published 7 Nov 2017 in Journal of Contemporary Medicine

Authors: Dilek Aygin, Kadriye Acar