Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 24 results
Sort by: relevance publication year

Аналіз ефективності змістового компоненту підготовки викладача в умовах магістратури технічного закладу вищої освіти

Journal Article published 4 May 2018 in Педагогічний дискурс issue 24 on pages 36 to 49

Authors: Vira Vykhrushch, Anatoliy Vykhrushch

Єдність загальнодидактичних принципів у процесі формування мовно-мовленнєвих компетентностей в учнів початкової та основної школи

Journal Article published 14 May 2018 in Педагогічний дискурс issue 24 on pages 57 to 62

Authors: Stefaniia Yavorska

Петро Могила і культурно-освітній процес в Україні XVII ст.

Journal Article published 10 Apr 2018 in Педагогічний дискурс issue 24 on pages 7 to 11

Authors: Volodymyr Gotsulyak

Питання розвитку педагогічної освіти на сторінках вітчизняної духовної періодики (середина 80-х – перша половина 90-х рр. ХІХ ст.)

Journal Article published 30 Apr 2018 in Педагогічний дискурс issue 24 on pages 29 to 35

Authors: Tetiana Tverdokhlib

Конкретно-наукова методологія проблеми формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва

Journal Article published 25 May 2018 in Педагогічний дискурс issue 24 on pages 76 to 81

Authors: Larysa Solyar

Інтеграційні процеси як базовий механізм формування відкритого освітнього простору навчального закладу

Journal Article published 26 Apr 2018 in Педагогічний дискурс issue 24 on pages 23 to 28

Authors: Ivanna Pukas, Tatiana Franchuk

Педагогічний тренінг як форма підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до реалізації ідей сталого розвитку

Journal Article published 20 Apr 2018 in Педагогічний дискурс issue 24 on pages 17 to 22

Authors: Nataliia Myskova

Теоретичні основи технології проблемного навчання студентів у закладах вищої освіти

Journal Article published 10 May 2018 in Педагогічний дискурс issue 24 on pages 50 to 56

Authors: Maiia Karpushyna

Проблеми ґендерної політики в Україні та країнах Західної Європи: порівняльно-історіографічний аналіз

Journal Article published 17 May 2018 in Педагогічний дискурс issue 24 on pages 63 to 68

Authors: Inna Strazhnikova

Впровадження педагогіки прагматизму у вітчизняну систему соціального виховання неповнолітніх правопорушників на початку 20-х рр. ХХ ст.

Journal Article published 10 Apr 2018 in Педагогічний дискурс issue 24 on pages 12 to 16

Authors: Yevgen Plisko