Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 393 results
Sort by: relevance publication year

The Growing Importance of the Financial Sector in the Founding Countries of the European Union

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Florczak

Współpraca międzynarodowa w przeciwdziałaniu unikania opodatkowania

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Adam Rzetecki

Wpływ pandemii COVID-19 na płynność akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

JOURNAL ARTICLE published 25 March 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Marcin Tuszkiewicz

Rozwój branży leasingowej w Polsce w latach 2009–2013

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Żaneta Bara | Besarta Zeneli

Relacje umowne na płaszczyźnie konsument – bank na przykładzie 5 banków działających w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Paweł Przerywacz

Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Główka

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Uryszek | Artur Zimny | Radosław Witczak | Michał Zygmunt

Obowiązki informacyjne na głównym parkiecie GPW oraz na rynku NewConnect – analiza porównawcza

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Karolina Chamska | Grzegorz Ściński

Rola edukacji ekonomicznej w kształtowaniu stabilności systemu finansowego

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Eleonora Ratowska-Dziobiak

Europejski System Nadzoru Finansowego jako instytucja zapewniająca ochronę konsumentów

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Karolina Krzak

Wyniki sportowe a dochodowość akcji spółek-sponsorów na przykładzie piłki siatkowej

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Marek Szymański | Grzegorz Wojtalik

Sztuczna inteligencja w problematyce modeli oceny ryzyka w instytucjach finansowych z perspektywy prawno-regulacyjnej

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Michał Nowakowski | Krzysztof Waliszewski

Trading Volume and Capital Gains Tax - Evidence from Selected Stock Markets with Different Characteristics

JOURNAL ARTICLE published 14 September 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Agata Gniadkowska-Szymańska | Mariya Gubareva

Preface

JOURNAL ARTICLE published 23 November 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Maria Supera-Markowska

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Lena Grzesiak | Patryk Krykwiński | Zuzanna Pakuła | Artur Zimny

Liquidity – Profitability Trade-Off on the Example of Companies Listed on Main and Alternative New Connect Markets on Warsaw Stock Exchange

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Monika Bolek | Anna Pluskota | Rafał Wolski

Funkcjonowanie gospodarki otwartej – model Mundella-Fleminga

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Kuta | Krzysztof Rudnicki

Zjawisko prania brudnych pieniędzy

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Karolina Lewandowska

A Swot Analysis of New Investments in Brown Coal Deposits in Poland

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Monika Ziętera

Czynniki wpływające na rozliczenie krajowych transakcji w podatku od wartości dodanej w firmach świadczących usługi transportu drogowego towarów

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Ewelina Owczarek