Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 4 of 392 results
Sort by: relevance publication year

Senior Non-preferred Bonds as an Instrument to Meet the MREL Requirement

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Kozińska

Zasady uczciwego obrotu w teorii i praktyce

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Aneta Goździńska-Skóra | Wojciech Zatoń

Wokół istoty wykluczenia finansowego. Ujęcie przeglądowe

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Warchlewska

Calculating Hurst Exponent with the Use of the Siroky Method in Developed and Emerging Markets

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krzysztof Borowski | Michał Matusewicz

Rola dynamicznych wskaźników płynności finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Białas

GRI (Global Reporting Initiative) jako standard raportowania informacji niefinansowych w obszarze ESG(Environmental, Social, Corporate Governance). Przypadek banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Justyna Zabawa | Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Exchange Rates and Capital Market Instruments – Analysis Based on the Example of Switzerland before and during the Covid-19 Pandemic

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2024 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Cezary Bolek | Monika Bolek

Depozyty bankowe gospodarstw domowych w czasie COVID-19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej

JOURNAL ARTICLE published 25 March 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Joanna Cichorska | Maria Czech | Blandyna Puszer

The Stock Market Situation and Economic Growth – An Attempt to Assess the Dependence

JOURNAL ARTICLE published 9 December 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Michał Radke

Ocena poziomu bezpieczeństwa użytkowników rachunków bankowych i analiza zachowań banków w sytuacji wystąpienia incydentu zagrożenia bezpieczeństwa

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Popik | Agnieszka Gryglicka

Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych w świetle nowych regulacji prawnych wprowadzonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (DZU 2015, POZ. 1357)

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Mlostoń-Olszewska

Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Łukasz Dopierała

Rzecznik Finansowy – analiza działalności w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Piotr Liwoch

Liquidity – Profitability Trade-Off on the Example of Companies Listed on Main and Alternative New Connect Markets on Warsaw Stock Exchange

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Monika Bolek | Anna Pluskota | Rafał Wolski

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 11 October 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Monika Marcinkowska

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Iwona Dorota Czechowska

Wiarygodność informacyjna banku – perspektywa seniora korzystającego z usług na rynku bankowym

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Grażyna Szustak | Łukasz Szewczyk

Klastry finansowe i aglomeracje FinTech – czynniki lokalizacyjne

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Michał Włodarczyk

Badanie świadomości studentów Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie przestępstw karuzelowych w podatku od towarów i usług

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Saganowski

Podatkowe preferencje prorodzinne i świadczenia rodzinne w Republice Federalnej Niemiec

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Franielczyk