Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 393 results
Sort by: relevance publication year

Naruszenie praw konsumenta w reklamie usług finansowych

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Jacek Śliwa | Izabela Sadowska

Elastyczność międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Rafał Olczak

Wpływ światowych cen ropy naftowej na wartość kazachstańskich spółek

JOURNAL ARTICLE published 27 October 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tolkyn Akanayeva | Arnagul Tishtykbayeva

Wpływ amortyzacji podatkowej oraz bilansowej środków trwałych na wynik finansowy jednostki na przykładzie firmy XYZ

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Daria Królak

The Economic Impact of a Higher Education Institution – The Study Case of the Polytechnic Institute of Beja, Portugal

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Sandra Saúde | Carlos Borralho | Isidro Féria | Sandra Lopes

Społeczna odpowiedzialność biznesu banków w świadomości studentów lubelskich uczelni

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Izabela Joanna Kudlak

Reklama bankowa jako narzędzie aktywności promocyjnej instytucji finansowych

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Weronika Seta | Karolina Wrońska | Szymon Cegiełko

The Essence and Significance of Financial Instruments for Enterprises in Poland in 2010-2018

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Marta Paduszyńska

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Iwona Dorota Czechowska

Efektywność inwestowania w otwartych funduszach inwestycyjnych w Polsce w latach 2001–2010

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Kinga Jurek-Wasilewska

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO) jako element ochrony uczestników sharing economy

JOURNAL ARTICLE published 27 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Iwona Laskowska | Stanisław Wieteska | Sławomir Juszczyk

Prawo konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego – zarys problemu

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Wiktor Gnych-Pietrzak

Świadomość produktów bankowych w wybranych grupach społecznych

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Alicja Benachir

Unikanie i uchylanie się od opodatkowania, jako sposoby zarządzania podatkami konsumenta – o zagrożeniach i przeciwdziałaniu

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Damian Abramczyk

Polski rynek obligacji nieskarbowych – nowe zasady rejestracji obligacji oraz analiza rejestru zobowiązań emitentów

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Czesław Bartłomiej Martysz

Challenges for Policy mix in the Context of the Financial Crisis – the Case of Poland

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Joanna Stawska | Lena Grzesiak

Dyrektywa o kredycie konsumenckim - uwagi de lege ferenda

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Piotr Gałązka

Profil klienta korzystającego z usług instytucji parabankowych

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Mądra

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Uryszek | Artur Gądek | Radosław Witczak | Andrzej Bogus

Dług publiczny i praktyczne problemy realizacji procedur ostrożnościowych

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Mikołaj Duda