Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 393 results
Sort by: relevance publication year

Decyzje w zakresie dywidendy a długoterminowe stopy zwrotu. Przypadek polskiego rynku akcji

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Przemysław Konieczka

Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w latach 2007–2011

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Wasiak | Paulina Szeląg

Unethical Advertising Practices in the Financial Market and Counteraction Tools

JOURNAL ARTICLE published 7 December 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Zofia M. Mazur

Globalne banki systemowo istotne i ich znaczenie dla polskiego sektora finansowego

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Parchimowicz

Zachowania młodych gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Włodarczyk

Ocena zmian dochodów oraz wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 2008–2018

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Paweł Socha | Paulina Szynkaruk

Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego

JOURNAL ARTICLE published 11 October 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Wojtasińska

Zarządzanie długiem publicznym jako ważny instrument polityki państwa

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Kamil Borowski

Pozasądowe rozwiązywanie sporów z podmiotem rynku finansowego jako element ochrony konsumenta

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Adrian Bogusławski

Teorie struktury kapitału w literaturze światowej

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Beata Jakubczyk | Justyna Lewandowska

Leasing jako źródło finansowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Polsce w latach 2013–2019

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Małgorzata Politowska-Iwaszko

Participatory Budget – An Effective Tool for Social Participation and Building Local Identity. A Case Study of the City of Lodz

JOURNAL ARTICLE published 9 December 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Ślebocka | Artur Kilanowski

Zjawisko szarej strefy w Polsce – przyczyny, skutki i metody ograniczania

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Sara Franciszkowska | Anna Węgrzyn

Rynek Indywidualnych Kont Emerytalnych w Polsce w kontekście Implementacji Ogólnoeuropejskiego Indywidualnego Produktu Emerytalnego

JOURNAL ARTICLE published 1 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krzysztof Waliszewski | Przemysław Barankiewicz

Development of the European Market for Environmental Goods and Services and its Financial Support

JOURNAL ARTICLE published 23 June 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Iryna Skorokhod | Daryna Skorokhod

Impact of Capital Structure on the Company’s Financial Situation during the Pandemic – Analysis Based on Examples of Listed Companies

JOURNAL ARTICLE published 28 September 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Jasiniak | Mateusz Rudzki

Determinanty recesji na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krzysztof Waliszewski

Basics on Commodities Risk Management for Grains Trading

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Piotr Giruć

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Dagmara Hajdys

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Monika Marcinkowska