Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 5 of 393 results
Sort by: relevance publication year

Obsługa klienta detalicznego w procesie kredytowym

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Nowak

Kredyt z opcją „klucz za dług” a dobrowolna sprzedaż nieruchomości

JOURNAL ARTICLE published 27 October 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Paweł Nowak

Ubezpieczenia dzieł sztuki – wybrane aspekty

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Julia Sikora

Polski rynek obligacji nieskarbowych – nowe zasady rejestracji obligacji oraz analiza rejestru zobowiązań emitentów

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Czesław Bartłomiej Martysz

Prawa strony postępowania w sprawie przymusowej restrukturyzacji banku (resolution)

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Chojecka

Manipulacje i oszustwa na rynku kapitałowym

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Aleksandra Iczetkin | Agata Hernik

Transformation of the Banking Sector of Ukraine: Reasons and Consequences

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Myroslava Khutorna

Przegląd zastosowania antycyklicznego bufora kapitałowego w EOG w reakcji na wybuch pandemii wirusa SARS-CoV-2

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Piotr Petryka

The Impact of Dividends’ Policy on the Cost of Equity of Enea S.A.

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Wrycol

Zastosowanie dynamicznych modeli panelowych w analizie determinant przestępczości w Polsce w latach 2005–2016

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Łukasz Gadomski | Maciej Malaczewski

Poręczenie funduszu regionalnego jako prawne zabezpieczenie do ustanowionego limitu skarbowego na rynku pozagiełdowym

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Piotr Wybieralski

Empirical Verification of the Occurrence of Lucas Paradox in the Region of Central – Eastern Europe

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Agata Maria Górniak

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Uryszek | Artur Zimny | Michał Zygmunt | Andrzej Bogus | Radosław Witczak

Wpływ raportowania danych niefinansowych na zmniejszenie luki wartości

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Alladyn Elmgasbi

Finanse i Prawo Finansowe

JOURNAL published

Impact of COVID-19 on the Daily Returns of Istanbul Stock Exchange

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Burcu Zengin | Sahnaz Kocoglu

Niepewność interpretacyjna zapisów ochrony ubezpieczeniowej konsumentów ubezpieczeń na życie oferowanych do kredytów mieszkaniowych na przykładzie wybranych ofert

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Nowak

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Monika Marcinkowska

Does Bank Resolution Rule out the Use of Public Funds? The Case of the Podkarpacki Bank Spółdzielczy

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Andrzej R. Stopczyński

Health Capital and its Relationship to Economic Growth

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Daniel Zarzycki | Maciej Malaczewski