Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 370 results
Sort by: relevance publication year

Doświadczenia polskie w minimalnym opodatkowaniu: podatek od przychodów z budynków

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Marcin Jamroży | Aleksander Łożykowski

State Policy of Consumer Protection in the Digital Financial Services Market in Ukraine

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Sophia Lobozynska | Iryna Skomorovych | Ulyana Vladychyn

Efektywność inwestycji na rynku kryptowalut i inwestycji na rynku giełdowym – ujęcie porównawcze

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Dominika Wyderka | Tomasz Saganowski

Public Aid and Entrepreneurship During the Covid-19 Pandemic in the European Union Countries

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Małgorzata Jabłońska | Joanna Stawska | Radosław Dziuba | Mahmut Tekce | Marta Krasoń

Access to Financial Information for Tax Purposes and Proportionality – Balancing Public Interest with the Protection of Privacy

JOURNAL ARTICLE published 28 September 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Glória Teixeira | Maria Filipa Pinho | Hugo Teixeira

Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jako warunek kontynuacji jego działalności na przykładzie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Andrzej Kuciński

Znaczenie definicji biedy w wyznaczaniu granicy ubóstwa

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Piotr Chmielewski

Selected Cryptocurrency Returns and Capital Gains Tax - Based on the Example of Countries with Varying Degrees of Legal Regulations Concerning Cryptocurrencies

JOURNAL ARTICLE published 14 September 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Agata Gniadkowska-Szymańska | Bojana Olgić Draženović | Stella Suljic Nikolaj

Próba oceny strategii ekspansji poprzez przejęcie na przykładzie transakcji Bosch–Siemens i Zelmer

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Adrian Wójtowicz

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Iwona Dorota Czechowska

The Migration Dilemma of the Younger Generation from the Perspective of Wage Purchasing Power

JOURNAL ARTICLE published 28 September 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Nataniel Wypych | Zuzanna Zawolska

Ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego w kontekście interesu konsumenta

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Nowak

Ochrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Maria Czech

Otoczenie regulacyjne sektora fintech na przykładzie dyrektywy PSD2 i wybranych ustaw krajowych

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Oliwia Gawron

Makroekonomiczne determinanty ryzyka kredytowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem kursów walut obcych

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Pluskota

Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Paulina Gawron

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Uryszek | Radosław Witczak | Adrian Domagała | Artur Gądek | Kornel Kot | Damian Stelmasiak | Iwa Kuchciak | Magdalena Ślebocka | Aneta Tylman

Zakres ochrony konsumenta w ubezpieczeniu od utraty źródła dochodu oferowanym przez wybrane banki

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Nowak

Obciążenie strony kosztami postępowania przed organami podatkowymi

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Rafał Bernat

Rzeczywistość postkryzysowa a działania banków i zachowania ich pracowników z punktu widzenia etyki

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krzysztof Świeszczak | Marika Świeszczak