Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 7 of 393 results
Sort by: relevance publication year

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Lena Grzesiak | Patryk Krykwiński | Natalia Pawelec | Daria Pawlińska | Radosław Witczak | Artur Zimny

Impact of COVID-19 on the Daily Returns of Istanbul Stock Exchange

JOURNAL ARTICLE published 29 June 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Burcu Zengin | Sahnaz Kocoglu

Refinansowanie kredytu udzielonego konsumentowi przez różne podmioty powiązane kapitałowo bądź osobowo jako praktyka naruszająca zbiorowe interesy konsumentów

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Paleczna

Rola Rzecznika Klienta jako elementu systemu ochrony klienta w bankach

JOURNAL ARTICLE published 28 September 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Research funded by Ministerstwo Edukacji i Nauki (KZiF/S21:1.57)

Authors: Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Rozwój sztucznej inteligencji i jej wpływ na rynek finansowy

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Research funded by Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (4/2021)

Authors: Arkadiusz Tomaszek

Health Promotion in Schools - A Key to Improving Young People's Health

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Hampel | Paulina Ucieklak-Jeż | Agnieszka Bem | Zuzana Hajduova

Bibliometric Analysis of Studies on the Concept of Financial Literacy

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Esra Sipahi Döngül | Tomasz Skica

Wahania sezonowe jako skutek zmian w strukturze inwestorów – studium przypadku dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Szczepańska-Przekota

Depozyty bankowe gospodarstw domowych w czasie COVID-19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej

JOURNAL ARTICLE published 25 March 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Joanna Cichorska | Maria Czech | Blandyna Puszer

The Stock Market Situation and Economic Growth – An Attempt to Assess the Dependence

JOURNAL ARTICLE published 9 December 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Michał Radke

Ocena poziomu bezpieczeństwa użytkowników rachunków bankowych i analiza zachowań banków w sytuacji wystąpienia incydentu zagrożenia bezpieczeństwa

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Popik | Agnieszka Gryglicka

Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych w świetle nowych regulacji prawnych wprowadzonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (DZU 2015, POZ. 1357)

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Mlostoń-Olszewska

The Impact of COVID-19 Cases on Stock Prices of Selected Companies Representing Tourism and Banking Sectors

JOURNAL ARTICLE published 27 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Volkan Dayan | Monika Bolek | Juan E. Trinidad-Segovia

Significance of the Founding Body (Ownership Authority) for Financial Performance of Hospitals in Poland – Evidence from County and Provincial Hospitals

JOURNAL ARTICLE published 27 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Research funded by Narodowym Centrum Nauki (DEC‐2016/20/T/HS4/00411)

Authors: Bartłomiej Krzeczewski

Liquidity – Profitability Trade-Off on the Example of Companies Listed on Main and Alternative New Connect Markets on Warsaw Stock Exchange

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Monika Bolek | Anna Pluskota | Rafał Wolski

Badanie świadomości studentów Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie przestępstw karuzelowych w podatku od towarów i usług

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Saganowski

Podatkowe preferencje prorodzinne i świadczenia rodzinne w Republice Federalnej Niemiec

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Franielczyk

Pozycja i ochrona seniorów na rynku bankowości detalicznej w perspektywie zrównoważonych finansów

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Justyna Kłobukowska

Niepełnosprawność a zagrożenie wykluczeniem finansowym

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Warchlewska

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Lena Grzesiak | Adrian Stępniak | Magda Witecka | Maciej Jabłoński | Artur Zimny