Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 392 results
Sort by: relevance publication year

Systemy gwarantowania depozytów bankowych na świecie – analiza porównawcza

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Mateusz Dadej

Pranie pieniędzy w świetle regulacji finansowych

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Jaszek

JOURNAL ISSUE published 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Innowacyjne kanały dystrybucji usług bankowych z perspektywy klienta

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Karolina Fijołek

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Lena Grzesiak | Marta Braciak | Joanna Konopacka | Artur Zimny | Radosław Witczak

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Lena Grzesiak | Edyta Karpowicz | Magda Witecka | Maciej Jabłoński | Artur Zimny | Radosław Witczak

Tender Bonds: Determinants, Procedures and Implications for Credit Guarantee Funds

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Dariusz Sobolewski

Wpływ pandemii COVID-19 na sposób korzystania z usług bankowych oraz na postrzeganie banków w Polsce – na podstawie badania empirycznego

JOURNAL ARTICLE published 27 June 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Justyna Rybacka

Assessment of the Effects of the COVID-19 Pandemic in the HoReCa Industry in the Opinion of Customers and Employees

JOURNAL ARTICLE published 27 June 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Joanna Cichorska | Katarzyna Zielina

Credit Holidays" - Origins and Cost-effectiveness Analysis of Use by Eligible Borrowers Using Selected Examples

JOURNAL ARTICLE published 19 June 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Marcin Borys

Protection of the Rights of Individual Depositors in Ukrainian Banking Market

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Sophia Lobozynska

Civic budget and its role in the process of urban reconstruction - a case study of the city of Lodz

JOURNAL ARTICLE published 12 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Ślebocka | Artur Kilanowski

A New Approach to Underpricing Phenomenon in Poland

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Dorota Podedworna-Tarnowska

Rozwiązania prorodzinne w podatku od dochodów osobistych w Polsce w kontekście wyzwań demograficznych

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2024 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk

Indirect Taxation: Assessing the Impact of the Sugar Tax in Poland

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Rafał Rosiński | Julia Mundziel

Powiązania przyczynowo-skutkowe zmian płac i wzrostu gospodarczego

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Grzegorz Przekota

Estimating the Share of Sickness Absence Costs in Europe's GDP – A Country, Gender and Time Perspective

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna M. Miszczyńska | Elżbieta Antczak | Valentina Prevolnik Rupel

Relacje umowne na płaszczyźnie konsument – bank na przykładzie 5 banków działających w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Paweł Przerywacz

Konsolidacja sprawozdań finansowych w świetle krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Główka

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Uryszek | Artur Zimny | Radosław Witczak | Michał Zygmunt