Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 392 results
Sort by: relevance publication year

The Impact of the COVID-19 Pandemic on Changes in Competitiveness in the Public Procurement System

JOURNAL ARTICLE published 9 December 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Jarosław Szymański

Jaką formę opodatkowania dochodu wybrać dla działalności budowlanej?

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Aleksandra Bednarska

Effects of the „Polish Deal” Programme on Local Government Units

JOURNAL ARTICLE published 9 December 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Dagmara Hajdys

Corporate Income Tax Changes in the Context of Earnings Management: a Review of the Literature

JOURNAL ARTICLE published 14 September 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Research funded by Fundação para a Ciência e a Tecnologia (UIDB/04007/2020)

Authors: Olga Krzeczewska | Luís Miguel Serra Coelho

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Lena Grzesiak | Anna Łapkowska | Adrian Stępniak | Magda Witecka

Sektor Fin-Tech – zagrożenie czy szansa dla banków?

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Kamila Zelga

Ochrona danych osobowych po rozpoczęciu obowiązywania rozporządzenia RODO: analiza przypadku Banków Spółdzielczych

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Labuś

Przedawnienia zobowiązań podatkowych

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Dominika Janas

Istota i znaczenie odwróconej hipoteki w obliczu starzenia się społeczeństwa polskiego

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Marta Paduszyńska | Szymon Zbyszewski

Postrzeganie kredytów hipotecznych wyrażonych w walucie obcej przez młode pokolenie w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 20 June 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Bartosz Buta

Factors Determining the Financial Condition on the Example of WSE Listed Companies

JOURNAL ARTICLE published 26 May 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Monika Bolek | Agata Gniadkowska-Szymańska

Zasady rozliczania podatku od towarów i usług w transakcjach wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Ewa Wachowska

Rola doradcy finansowego w zapewnieniu skutecznej ochrony konsumenta na rynku usług finansowych

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krzysztof Waliszewski

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Uryszek | Artur Zimny | Andrzej Bogus | Michał Zygmunt | Radosław Witczak | Jarosław Olesiak

Środki pomocowe UE w finansowaniu gospodarstw rolnych – studium przypadku

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Jakub Milczarek

Działalność kompensacyjna Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Polsce w latach 2012–2016

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Joanna Urbanek

Reakcja inwestorów giełdy hiszpańskiej na zamknięcie granic. Weryfikacja za pomocą metodyki analizy zdarzeń

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Kamila Ulmann | Filip Roszkowski

Prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konsumenta na rynku terminowym w Polsce i na świecie

JOURNAL ARTICLE published 11 October 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krystian Piotr Wodniak

Ochrona konsumentów na polskim rynku bankowym według regulacji Unii Europejskiej

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Przytuła

Ethical aspects of communication with clients in phone banking

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Monika Szewczyk