Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 3 of 392 results
Sort by: relevance publication year

Bedingungen der Insolvenz von Unternehmen in Polen in der Jahren 2003–2013

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Krajewska | Marlena Kudelska

Sposoby występowania fałszywych informacji na rynku finansowym oraz formy ochrony przed nimi

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Aleksander Olejko

Dwie dekady nadużyć na rynku w Polsce. Manipulacje instrumentami finansowymi oraz ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych w latach 2002–2022

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Czesław Bartłomiej Martysz | Joanna Skrodzka

Funkcjonowanie systemów gwarancji depozytowych na przykładzie Polski i Czech

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Florczak

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Lena Grzesiak | Artur Zimny | Jagoda Lasek | Joanna Konopacka | Piotr Kosowski | Dagmara Hajdys | Radosław Witczak

Nieprawidłowości w ocenie zdolności kredytowej klientów detalicznych

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Paweł Nowak

Sources of Income among Polish Students from Silesian Region, their Attitude to Saving, Investing and risk

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Wioleta Kałuża | Dagmara Brocka

Świadomość ubezpieczeniowa studentów w zakresie ubezpieczenia kredytu

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Piechota | Daria Marczewska

Sensitivity of the Art Market to Price Volatility

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krzysztof Borowski

The Effectiveness of the Transaction Systems on the Dax Index

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Marek Trembiński | Joanna Stawska

Reguły sukcesji podatkowoprawnej a skutki ochronne interpretacji indywidualnych

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Jarosław Olesiak | Łukasz Pajor

Emisja listów zastawnych na przykładzie rynku polskiego i brytyjskiego

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Lechowicz

State Policy of Consumer Protection in the Digital Financial Services Market in Ukraine

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Sophia Lobozynska | Iryna Skomorovych | Ulyana Vladychyn

Rola i znaczenie podatków jako jednego ze źródeł dochodów budżetu państwa

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Lubaś

Public Support for Large Companies to Prevent the Effects of the Covid-19 Pandemic – Study Based on the Example of the Guarantee of the PLG FGP Guarantee Line – Legal and Economic Aspects

JOURNAL ARTICLE published 27 November 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Dariusz Kowalski | Adam Zając

Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jako warunek kontynuacji jego działalności na przykładzie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Andrzej Kuciński

Rzecznik Finansowy – analiza działalności w zakresie alternatywnych metod rozstrzygania sporów

JOURNAL ARTICLE published 23 December 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Piotr Liwoch

Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Łukasz Dopierała

Access to Financial Information for Tax Purposes and Proportionality – Balancing Public Interest with the Protection of Privacy

JOURNAL ARTICLE published 28 September 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Glória Teixeira | Maria Filipa Pinho | Hugo Teixeira

Public Aid and Entrepreneurship During the Covid-19 Pandemic in the European Union Countries

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Małgorzata Jabłońska | Joanna Stawska | Radosław Dziuba | Mahmut Tekce | Marta Krasoń