Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 6 of 392 results
Sort by: relevance publication year

Ocena zmian w zakresie cen transferowych w Polsce i ich wpływ na obowiązki podatników

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Karol Przydatek

Sensitivity of the Art Market to Price Volatility

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krzysztof Borowski

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Lena Grzesiak | Mateusz Kierznowski | Edyta Karpowicz | Patryk Krykwiński | Artur Zimny

Możliwości oddziaływania władz samorządowych na wydajność wybranych kategorii źródeł dochodów własnych na przykładzie gmin w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Paweł Felis

Polityka banku centralnego Wielkiej Brytanii wyrażona w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Lechowicz

Formy zabezpieczenia finansowego opieki długoterminowej w Polsce w latach 2009–2012

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Joanna Gwarda-Żurańska

Specyfika i konkurencyjność banków spółdzielczych w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Klaudia Musialik

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Dagmara Hajdys

Wpływ podatku od spadków i darowizn na kształtowanie się dochodów własnych gminy na przykładzie wybranych gmin

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Daria Królak

Badanie efektywności wybranych funduszy inwestycyjnych lokujących aktywa na polskim rynku nieruchomości

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Mateusz Tomal

Znaczenie bancassurance w procesie zarządzania sprzedażą produktów ubezpieczeniowych (analiza danych statystycznych za lata 2012–2018)

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Kinga Stęplewska

Ulgi uznaniowe w latach 1946–1997

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Szadkowska

Costs and Taxes in the Light of Financial Management in Companies Listed on WSE

JOURNAL ARTICLE published 14 September 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katerina Lyroudi | Monika Bolek

Szacowanie podstawy opodatkowania w świetle przepisów ordynacji podatkowej

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Marta Durczyńska

Cryptocurrency Market and Tax Regulations in Turkey: an Analysis in the European Emerging Economy

JOURNAL ARTICLE published 14 September 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Burcu Zengin | Sahnaz Kocoglu

Stabilność systemu finansowego i bezpieczeństwo polskiego systemu gwarantowania depozytów

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Izabela Kropacz

Nowości wydawnicze

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Małgorzata Jabłońska

Ochrona konsumentów usług finansowych w Polsce. Efektywność systemu i perspektywy rozwoju

JOURNAL ARTICLE published 25 March 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Andrzej Kiciński

Health Capital and its Relationship to Economic Growth

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Daniel Zarzycki | Maciej Malaczewski

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Iwona Dorota Czechowska