Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 7 of 392 results
Sort by: relevance publication year

Consequences of Changes in Consumer Bankruptcy Regulations

JOURNAL ARTICLE published 27 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Joanna Stępińska

Ochrona interesu klienta jako wartość dodana zarządzania bankiem, zgodnie z koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Beata Wierzbicka | Maria Lechicka-Kostuch

Fundamental Rights and the Obligation to Publicly Disclose Information on Tax Strategy

JOURNAL ARTICLE published 27 October 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Adam Szymacha

Udział kosztów działalności ubezpieczeniowej w składce zakładów działu II w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Szymańska

Factoring as a Special Means of Financing SMEs’ Activities – the Case of Enterprises in the Lodz Area

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Ewelina Piguła | Marta Paduszyńska

Zróżnicowanie publicznych wydatków na ochronę zdrowia w krajach członkowskich Unii Europejskiej

JOURNAL ARTICLE published 27 June 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Julia Frączek

Variable Interest Entity Structure as a Form of Investment Undertaken by Chinese Companies on Foreign Stock Exchanges

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Sylwia Cieślik

Economic Efficiency in Economic Analysis of Law

JOURNAL ARTICLE published 11 October 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Famulski

Safeguarding Its Way to Security or Not – Should Fintech Become a Bank(Tech)?

JOURNAL ARTICLE published 28 September 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Kamila Pawlak

Fuzje i przejęcia w czasie pandemii Covid-19 w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Rafał Tuzimek

Senior Non-preferred Bonds as an Instrument to Meet the MREL Requirement

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Kozińska

Zasady uczciwego obrotu w teorii i praktyce

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Aneta Goździńska-Skóra | Wojciech Zatoń

Wokół istoty wykluczenia finansowego. Ujęcie przeglądowe

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Warchlewska

GRI (Global Reporting Initiative) jako standard raportowania informacji niefinansowych w obszarze ESG(Environmental, Social, Corporate Governance). Przypadek banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Justyna Zabawa | Ewa Łosiewicz-Dniestrzańska

Exchange Rates and Capital Market Instruments – Analysis Based on the Example of Switzerland before and during the Covid-19 Pandemic

JOURNAL ARTICLE published 28 March 2024 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Cezary Bolek | Monika Bolek

Calculating Hurst Exponent with the Use of the Siroky Method in Developed and Emerging Markets

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krzysztof Borowski | Michał Matusewicz

Próba oceny strategii ekspansji poprzez przejęcie na przykładzie transakcji Bosch–Siemens i Zelmer

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Adrian Wójtowicz

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Iwona Dorota Czechowska

The Migration Dilemma of the Younger Generation from the Perspective of Wage Purchasing Power

JOURNAL ARTICLE published 28 September 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Nataniel Wypych | Zuzanna Zawolska

Ubezpieczenie nieruchomości z cesją praw jako zabezpieczenie spłaty kredytu hipotecznego w kontekście interesu konsumenta

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Nowak