Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 1 of 392 results
Sort by: relevance publication year

Depozyty bankowe gospodarstw domowych w czasie COVID-19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej

JOURNAL ARTICLE published 25 March 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Joanna Cichorska | Maria Czech | Blandyna Puszer

The Stock Market Situation and Economic Growth – An Attempt to Assess the Dependence

JOURNAL ARTICLE published 9 December 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Michał Radke

Ocena poziomu bezpieczeństwa użytkowników rachunków bankowych i analiza zachowań banków w sytuacji wystąpienia incydentu zagrożenia bezpieczeństwa

JOURNAL ARTICLE published 22 December 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Popik | Agnieszka Gryglicka

Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług instytucji pożyczkowych w świetle nowych regulacji prawnych wprowadzonych Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (DZU 2015, POZ. 1357)

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Mlostoń-Olszewska

The Impact of COVID-19 Cases on Stock Prices of Selected Companies Representing Tourism and Banking Sectors

JOURNAL ARTICLE published 27 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Volkan Dayan | Monika Bolek | Juan E. Trinidad-Segovia

Significance of the Founding Body (Ownership Authority) for Financial Performance of Hospitals in Poland – Evidence from County and Provincial Hospitals

JOURNAL ARTICLE published 27 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Research funded by Narodowym Centrum Nauki (DEC‐2016/20/T/HS4/00411)

Authors: Bartłomiej Krzeczewski

Liquidity – Profitability Trade-Off on the Example of Companies Listed on Main and Alternative New Connect Markets on Warsaw Stock Exchange

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Monika Bolek | Anna Pluskota | Rafał Wolski

Badanie świadomości studentów Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie przestępstw karuzelowych w podatku od towarów i usług

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Saganowski

Podatkowe preferencje prorodzinne i świadczenia rodzinne w Republice Federalnej Niemiec

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Franielczyk

Pozycja i ochrona seniorów na rynku bankowości detalicznej w perspektywie zrównoważonych finansów

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Justyna Kłobukowska

Niepełnosprawność a zagrożenie wykluczeniem finansowym

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Warchlewska

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Lena Grzesiak | Adrian Stępniak | Magda Witecka | Maciej Jabłoński | Artur Zimny

Charakter prawny kontroli podatkowej w ujęciu funkcjonalnym

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Szczepańska

Efektywność inwestycji na rynku kryptowalut i inwestycji na rynku giełdowym – ujęcie porównawcze

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Dominika Wyderka | Tomasz Saganowski

„Wakacje kredytowe” – analiza potencjalnych skutków regulacji dla kluczowych interesariuszy

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2022 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Monika Marcinkowska

Effect of Capital Conversion in the Form of a Reverse Mortgage on Benefits for Senior Citizens in Major Cities of Poland

JOURNAL ARTICLE published 3 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Przemysław Buzałek | Iwona Dorota Czechowska

Dylematy terminologiczne wokół pojęcia nadużycia w przedsiębiorstwach

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Lena Grzesiak

Fast Loans – Method of Raising Liqyudity or Reason Rising Debt

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Beata Jakubczyk | Justyna Lewandowska

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Artur Zimny | Dagmara Hajdys | Tomasz Uryszek

Ochrona prawna podatnika podlegającego kontroli podatkowej w świetle przepisów prawa francuskiego

JOURNAL ARTICLE published 30 March 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Adam Budzikowski