Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 10 of 393 results
Sort by: relevance publication year

Reguły sukcesji podatkowoprawnej a skutki ochronne interpretacji indywidualnych

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Jarosław Olesiak | Łukasz Pajor

Emisja listów zastawnych na przykładzie rynku polskiego i brytyjskiego

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Lechowicz

State Policy of Consumer Protection in the Digital Financial Services Market in Ukraine

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Sophia Lobozynska | Iryna Skomorovych | Ulyana Vladychyn

Wpływ przedsiębiorstw FinTech na poziom konkurencji w sektorze finansowym. Wzrost czy osłabienie konkurencji?

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Małgorzata Pawłowska

Public Aid and Entrepreneurship During the Covid-19 Pandemic in the European Union Countries

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Małgorzata Jabłońska | Joanna Stawska | Radosław Dziuba | Mahmut Tekce | Marta Krasoń

Access to Financial Information for Tax Purposes and Proportionality – Balancing Public Interest with the Protection of Privacy

JOURNAL ARTICLE published 28 September 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Glória Teixeira | Maria Filipa Pinho | Hugo Teixeira

Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jako warunek kontynuacji jego działalności na przykładzie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A.

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Andrzej Kuciński

Health Models – Financing and Effects: a Comparative Study of the Models in Poland and Italy

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Bartłomiej Krzeczewski | Cesare Hassan

Analiza sytuacji grup banków spółdzielczych w Polsce w zmiennym otoczeniu makroekonomicznym

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Mateusz Folwarski

Robo-advisors as Automated Personal Financial Planners – SWOT Analysis

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krzysztof Waliszewski | Marta Zięba-Szklarska

Dwie dekady nadużyć na rynku w Polsce. Manipulacje instrumentami finansowymi oraz ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych w latach 2002–2022

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Czesław Bartłomiej Martysz | Joanna Skrodzka

Doświadczenia polskie w minimalnym opodatkowaniu: podatek od przychodów z budynków

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Marcin Jamroży | Aleksander Łożykowski

Efektywność inwestycji na rynku kryptowalut i inwestycji na rynku giełdowym – ujęcie porównawcze

JOURNAL ARTICLE published 15 September 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Dominika Wyderka | Tomasz Saganowski

The Social Aspect of Revitalization – The Lodz City Case Study

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Magdalena Ślebocka

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w budowaniu „srebrnej gospodarki” w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Iwona Laskowska

Efektywność produktów emerytalnych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń na życie na przykładzie IKE

JOURNAL ARTICLE published 25 June 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Łukasz Dopierała

Znaczenie definicji biedy w wyznaczaniu granicy ubóstwa

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Piotr Chmielewski

Próba oceny strategii ekspansji poprzez przejęcie na przykładzie transakcji Bosch–Siemens i Zelmer

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Adrian Wójtowicz

Od Redakcji

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Iwona Dorota Czechowska

The Migration Dilemma of the Younger Generation from the Perspective of Wage Purchasing Power

JOURNAL ARTICLE published 28 September 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Nataniel Wypych | Zuzanna Zawolska