Metadata Search Funding Data Link References Status API Help
Facet browsing currently unavailable
Page 2 of 393 results
Sort by: relevance publication year

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej użytkowników urządzeń transportu osobistego (UTO) jako element ochrony uczestników sharing economy

JOURNAL ARTICLE published 27 March 2023 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Iwona Laskowska | Stanisław Wieteska | Sławomir Juszczyk

Wpływ światowych cen ropy naftowej na wartość kazachstańskich spółek

JOURNAL ARTICLE published 27 October 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tolkyn Akanayeva | Arnagul Tishtykbayeva

Wpływ amortyzacji podatkowej oraz bilansowej środków trwałych na wynik finansowy jednostki na przykładzie firmy XYZ

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Daria Królak

The Economic Impact of a Higher Education Institution – The Study Case of the Polytechnic Institute of Beja, Portugal

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Sandra Saúde | Carlos Borralho | Isidro Féria | Sandra Lopes

Społeczna odpowiedzialność biznesu banków w świadomości studentów lubelskich uczelni

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Izabela Joanna Kudlak

Reklama bankowa jako narzędzie aktywności promocyjnej instytucji finansowych

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2018 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Weronika Seta | Karolina Wrońska | Szymon Cegiełko

Determinanty recesji na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Krzysztof Waliszewski

Prawo konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego – zarys problemu

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Wiktor Gnych-Pietrzak

Świadomość produktów bankowych w wybranych grupach społecznych

JOURNAL ARTICLE published 31 March 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Alicja Benachir

Unikanie i uchylanie się od opodatkowania, jako sposoby zarządzania podatkami konsumenta – o zagrożeniach i przeciwdziałaniu

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2019 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Damian Abramczyk

Polski rynek obligacji nieskarbowych – nowe zasady rejestracji obligacji oraz analiza rejestru zobowiązań emitentów

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Czesław Bartłomiej Martysz

Challenges for Policy mix in the Context of the Financial Crisis – the Case of Poland

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Joanna Stawska | Lena Grzesiak

Dyrektywa o kredycie konsumenckim - uwagi de lege ferenda

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Piotr Gałązka

Profil klienta korzystającego z usług instytucji parabankowych

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Mądra

Dodatek kwartalny

JOURNAL ARTICLE published 30 December 2015 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Tomasz Uryszek | Artur Gądek | Radosław Witczak | Andrzej Bogus

Globalne banki systemowo istotne i ich znaczenie dla polskiego sektora finansowego

JOURNAL ARTICLE published 5 November 2021 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Parchimowicz

Zachowania młodych gospodarstw domowych na rynku usług ubezpieczeniowych

JOURNAL ARTICLE published 30 June 2016 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Katarzyna Włodarczyk

Ocena zmian dochodów oraz wydatków polskich gospodarstw domowych w latach 2008–2018

JOURNAL ARTICLE published 31 December 2020 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Paweł Socha | Paulina Szynkaruk

Szanse i zagrożenia inwestycji na wybranych segmentach rynku finansowego

JOURNAL ARTICLE published 11 October 2017 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Anna Wojtasińska

Zarządzanie długiem publicznym jako ważny instrument polityki państwa

JOURNAL ARTICLE published 30 September 2014 in Finanse i Prawo Finansowe

Authors: Kamil Borowski