Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 27 results
Sort by: relevance publication year

0-2 yaş çocuklarda beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi: Çok merkezli çalışma

Journal Article published 25 Apr 2017 in Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım volume 2 issue 1 on pages 1 to 1

Authors: Raziye Şule Gümüştakım, Hilal Deşik Aksoy, Saide Eda Cebeci, Lütfullah Çakır, Erdinç Yavuz, Serdal Kanuncu

Larenks kanserli hastalarda adjuvant radyoterapinin ses ve yaşam kalitesi ile ilişkisi

Journal Article published 25 Apr 2017 in Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım volume 2 issue 1 on pages 9 to 9

Authors: Medine Kara, Hülya Ertekin, Başak Şahin, Sibel Cevizci, Fevzi Sefa Dereköy

Siyah kıllı dil: vaka serisi

Journal Article published 25 Apr 2017 in Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım volume 2 issue 1 on pages 23 to 23

Authors: yasemin korkut, nazlı dizen namdar

Kanıta dayalı tıp ve sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi

Journal Article published 25 Apr 2017 in Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım volume 2 issue 1 on pages 17 to 17

Authors: Fatma Ozlem Yilmaz, Esra Meltem Koç, Vildan Duman Çil, Rabia Kahveci

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II ve III Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenime Karşı Tutumları

Journal Article published 22 Feb 2016 in Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım volume 1 issue 17470 on pages 1 to 4

Authors: Ayşegül Uludağ, Ahmet Uludağ, Mustafa Saçar, Yusuf Ertekin, Murat Tekin

Fobiler ve Sağlıklı Yaşam Davranışları: Bir Halk Sağlığı Bakışı

Journal Article published 6 Apr 2016 in Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım volume 1 issue 1 on pages 24 to 24

Authors: Mustafa Tözün, Asya Babaoğlu

Birinci basamakta bir Peripartum Kardiyomiyopati vakası

Journal Article published 21 Dec 2016 in Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım volume 1 issue 3 on pages 73 to 73

Authors: Burkay Yakar, Yusuf Haydar Ertekin, Yasemin Korkut

Dispepsi Şikâyeti ile Başvuran Hastalarda Helikobakter Pilori Pozitifliği Açısından C-14 Üre Nefes Testi ile Endoskopinin Karşılaştırılması

Journal Article published 29 Feb 2016 in Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım volume 1 issue 1 on pages 9 to 9

Authors: Yasemin Korkut, Türkan Kilit, İlknur Işık, Celal Kilit

Comparison of the Patient Groups With and Without Dissociative Disorder Comorbidity Among the Inpatients with Bipolar Disorder

Journal Article published 20 Apr 2016 in Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım

Authors: Bahadır Bakım, Elif Baran, Elif Baran, Mehmet Güleken, Mehmet Güleken, Onur Tankaya, Onur Tankaya, Sinan Yayla, Sinan Yayla, Abdullah Akpinar, Abdullah Akpinar, Hakan Sengul, Hakan Sengul, Hulya Ertekin, Hulya Ertekin, Omer Ozer, Kayıhan Karamustafalioglu

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarında kilo değişimi ve ilişkili faktörler

Journal Article published 20 Aug 2017 in Aile Hekimliği ve Palyatif Bakım on pages 1 to 4

Authors: Esra Pektaş, Yasemin Çayır, Zahide Koşan