Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 610 results
Sort by: relevance publication year

Test for cointegration and causality between ISE and emerging market ındices; diversification opportunities for ınvestors

BİST ile yükselen piyasalara ait endeksler arasındaki eş bütünleşme ve nedenselliğin test edilmesi; yatırımcılar açısından çeşitlendirme fırsatları

Journal Article published 13 Nov 2017 in Journal of Human Sciences volume 14 issue 4 on page 3486

Authors: Umut Burak Geyikçi

Local cultural contribution from Adapazarı People’s House: Sakarya Magazine and its content

Adapazarı Halkevi’nden yöresel kültüre bir katkı: Sakarya Dergisi ve içeriği

Journal Article published 14 Nov 2017 in Journal of Human Sciences volume 14 issue 4 on page 3535

Authors: Kenan Olgun

Comparison of institutions preferred by business schools for achieving accreditation: The example of Republic of Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus

İşletme fakültelerinin akredite olmak için tercih ettiği kurumların karşılaştırılması: Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti örneği

Journal Article published 14 Nov 2017 in Journal of Human Sciences volume 14 issue 4 on page 3521

Authors: Ahmet Vecdi Can, Bilge Önal

The impact of compulsory hygiene training given to employees working in the sector of food and beverages services on their hygiene-related habits, behaviours and knowledge

Zorunlu hijyen eğitiminin yiyecek içecek hizmetleri personelinde hijyen alışkanlıklarına, davranışlarına ve bilgi düzeylerine etkisi

Journal Article published 23 Apr 2017 in Journal of Human Sciences volume 14 issue 2 on page 1356

Authors: Ümit Sormaz, Nevin Şanlıer

Scale of effectiveness of management processes: Validity and reliability study

Yönetim süreçlerinin etkililiği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Journal Article published 23 Apr 2017 in Journal of Human Sciences volume 14 issue 2 on page 1370

Authors: İbrahim Gül

Self-efficacy and quality of life after stroke

İnme sonrası öz etkililik ve yaşam kalitesi

Journal Article published 24 Apr 2017 in Journal of Human Sciences volume 14 issue 2

Authors: Serpil Topçu, Sıdıka Oğuz

Determine of heart rate response during official competition in junior girl basketball players

Yıldız kız basketbolcularda resmi müsabaka sırasında kalp atım hızı yanıtlarının belirlenmesi

Journal Article published 24 Apr 2017 in Journal of Human Sciences volume 14 issue 2 on page 1397

Authors: Veli Volkan Gürses, Mortaza Moghimi Oskouei, Özkan Işık, Yasin Ersöz

Examination of basic motoric characteristics with different stretching exercises in football players

Futbolcularda farklı germe egzersizleri ile temel motorik özelliklerinin incelenmesi

Journal Article published 19 Apr 2017 in Journal of Human Sciences volume 14 issue 2 on page 1255

Authors: Öznur Akyüz

Examination of future time perception levels and time management behaviours of the students in the Faculties of Sports Sciences by certain variables

Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin gelecek zaman algı düzeyleri ile zaman yönetimi davranışlarının bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi

Journal Article published 24 Apr 2017 in Journal of Human Sciences volume 14 issue 2

Authors: Mehmet Dallı, Aydın Pekel

The effect of the science classesenriched with art activities on academic achievement

Sanat etkinlikleri ile zenginleştirilmiş bilim uygulamaları dersinin akademik başarıya etkisi

Journal Article published 25 Apr 2017 in Journal of Human Sciences volume 14 issue 2 on page 1469

Authors: Vesile Yıldız Demirtaş, Seda Çerik, Adem Maba