Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 34 results
Sort by: relevance publication year

Isıl İşlem Uygulamasının Dehidre Patates ve Patates Ununun Fizikokimyasal ve Fonksiyonel Özellikleri Üzerine Etkisi

Journal Article published 17 May 2018 in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 4 issue 1 on pages 88 to 98

Authors: Burak Alptuğ Nazlım, Necati Barış Tuncel

Karbon Nanotüp Takviyeli Alüminyum Matriksli AlMg/KNT Kompozitlerinin Mekanik Davranışlarının İncelenmesi

Journal Article published 17 May 2018 in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 4 issue 1 on pages 99 to 109

Authors: İsmail Topcu

Çanakkale-Ayvacık Deprem Etkinliği İlksel Gözlemleri ve Değerlendirmeleri

Journal Article published 17 May 2018 in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 4 issue 1 on pages 1 to 13

Authors: Tolga Bekler, Alper Demirci

Karmaşık Hastalıkların Teşhisinde Veri Madenciliği Yöntemlerinin Başarım Karşılaştırması

Journal Article published 17 May 2018 in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 4 issue 1 on pages 14 to 27

Authors: Sait Can Yücebaş

Yaw ve Pitch Kontrollü Dişli Kutusuz 5kW Rüzgâr Türbini Üretilmesi Ve Verimliliği

Journal Article published 17 May 2018 in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 4 issue 1 on pages 74 to 87

Authors: Muzaffer Yücel, Serhat Özder

Özbek Ovası (Çanakkale) Tarım Topraklarında Ağır Metal Mobilitesinin Bir Ardışık Ekstraksiyon Yöntemiyle Değerlendirilmesi

Journal Article published 17 May 2018 in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 4 issue 1 on pages 43 to 55

Authors: Mehmet İşler, Ali Sungur, Mustafa Soylak

Domates Fidelerinin Kalsiyum Sülfat ve Kalsiyum Hidroksit Katılan Ortamda Yetiştirilmesinin Çiçek Burnu Çürüklüğü Üzerine Etkisi

Journal Article published 17 May 2018 in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 4 issue 1 on pages 28 to 42

Authors: Necati Daldal, Nuray Mücella Müftüoğlu

Değişik Boyalar Yüklenmiş p(AMPS) Hidrojellerinin Optik Özelliklerinin ve Elektriksel İletkenliklerinin İncelenmesi

Journal Article published 17 May 2018 in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 4 issue 1 on pages 56 to 73

Authors: Şahin Demirci, Nurettin Şahiner, Kıvanç Sel

Üç Noktalı Eğilme Altındaki Betonarme Kirişlerde Karbon Lifli Polimerin Etkin ve Ekonomik Kullanımı

Journal Article published 21 Dec 2017 in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 3 issue 2 on pages 1 to 16

Authors: H. Orhun KÖKSAL, Ferruh ALTINSOY, Selen AKTAN, Şebnem KARAHAN, Rahman ÇANKAYA

Metil Oranj Bozunması ve Epinefrin Oksidasyonu için PEI-M [M:Cu(II) ve Co(II)] Hidrojel Katalizör

Journal Article published 29 Dec 2015 in Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi volume 1 issue 1 on pages 1 to 26

Authors: Nurettin ŞAHİNER, Şahin DEMİRCİ, Massomeh GHORBANLOO