Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 75 results
Sort by: relevance publication year

Orman Zararlıları ile Mücadele Faaliyetlerine Verilen Önem ile Ayrılan Zaman Düzeyinin Belirlenmesi (Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)

Journal Article published 28 Dec 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 15 to 25

Authors: İsmail ŞAFAK, Emre GÖKSU

İstilacı Böcek Türlerinin Mücadelesinin Yönetimi: Anoplophora chinensis (Forster, 1771) (Coleoptera: Cerambycidae) Örneği

Journal Article published 29 Dec 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 25 to 31

Authors: Vildan BOZKURT

Ormanların İhmal Edilen Canlıları: Yabani Arılar

Journal Article published 29 Dec 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 32 to 37

Authors: Yasemin Güler

The Investigation of the Housing Stock in Turkey and Japan According to the Non-Structural Seismic Risks

Journal Article published 22 Sep 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 2 on page 121

Authors: Deniz Demirarslan

SRTM ve Topografik Harita Verilerini Kullanarak ArcHydro Modülünün Artvin İlindeki Yağış Havzalarının Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanması

Journal Article published 22 Sep 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 2 on page 71

Authors: Saim Yıldırımer, Mehmet Özalp, Esin Erdoğan Yüksel

Kentsel Çevre ve Sağlık Bağlamında Van Depreminden Çıkarılan Dersler

Journal Article published 22 Sep 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 2 on page 100

Authors: Bilge Kalanlar

Doğu Karadeniz Bölgesinde Kükürtdioksit (SO2) Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

Journal Article published 22 Sep 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 2 on page 81

Authors: Kazım Onur Demirarslan, Halil Akıncı

Çam kese böceği Thaumetopoea pityocampa (Denis & Schiffermüller, 1775) / Thaumetopoea wilkinsoni Tams, 1924 (Lepidoptera: Notodontidae) Kompleksi’nin Yumurta Koçan Yapısı, Yumurta Sayısı ve Tırtıl Çıkış Oranı

Journal Article published 19 Dec 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 1 to 7

Authors: Ertuğrul BİLGİLİ, Cansu Keleş, Saliha Voyvot

Biyokütleden Biyoetanol Üretimi için Uygulanan Ön Hazırlık İşlemleri

Journal Article published 31 Jan 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 56 to 62

Authors: Sevgi Fersiz

Bitlis Hava Kirliliği Emisyon Envanteri ve Sağlık Etkilerinin Çoklu Lineer Regresyonla Tahmini

Journal Article published 24 Aug 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 1 to 10

Authors: Sinan Mehmet TURP