Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 70 results
Sort by: relevance publication year

Çevre Mühendisliği Eğitiminde Ekosistem/Havza Yönetimi Bilincinin Önemi

Journal Article published 29 Jul 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

Authors: Vedat YILMAZ

Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi

Journal Article published 31 Jul 2017 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 112 to 128

Authors: Deniz Demirarslan, Kazım Onur demirarslan

Doğal Afetler Sonrasında Kullanılacak Geçici Barınak Tasarımı Üzerine Bir Çalışma: Endonezya – Sinabung Örneği

Journal Article published 31 Jul 2017 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 93 to 111

Authors: IRHAM WALAD NASUTION

Dar Nehirlerin Sentinel2-A Uydu Görüntüleri ile Belirlenebilirliğinde Havza Hidrojeolojisinin Etkisi: Karamenderes (Çanakkale) Örneği

Journal Article published 5 Jun 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 140 to 155

Authors: Muhittin KARAMAN, Emre Özelkan, Suat Taşdelen

Kaolen Türü Killi Zeminlerin Dayanım Özelliklerinin Melamin Formaldehit Sıvı Polimeri Kullanarak İyileştirilmesi

Journal Article published 5 Jun 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 133 to 139

Authors: Altuğ Saygılı

Aylık Yağışın Konumsal Dağılımının Modellenmesinde Farklı Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Journal Article published 8 May 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 89 to 103

Authors: Yılmaz İçağa, Emin Taş

Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği

Journal Article published 30 Apr 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 82 to 88

Authors: Zeynep EREN, Emre Erdoğan

Ortadoğu Toz Kaynaklarının Tespiti ve Fırat-Dicle Nehir Havzası (Suriye-Irak) Tarım Alanları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

Journal Article published 30 Apr 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 70 to 81

Authors: Ayhan Ateşoğlu, Metin Tunay, Talha Berk Arıkan, Saffet Yıldız

Deprem Yükü Etkisindeki Betonarme Yapıların Tasarımında Yapı-Zemin Etkileşiminin İncelenmesi

Journal Article published 31 Jan 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 1 to 10

Authors: Saffet KILIÇER, Korhan ÖZGAN

CBS ve Hava Kalitesi Verileri Kullanılarak Marmara Bölgesinin Kış Sezonunda Hava Kalitesinin Değerlendirilmesi

Journal Article published 31 Jan 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 11 to 27

Authors: Kazım Onur DEMİRARSLAN

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İklim Değişikliklerinin İzlenmesi: İzmir İli Örneği

Journal Article published 31 Jan 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 45 to 55

Authors: Anıl Can Birdal, Engin Korkmaz, Gökhan Erşen, Tarık Türk, Rutkay Atun

Dinamik Çığ Tehlike Değerlendirmesi İçin Bayes Ağlarının CBS'ye Entegrasyonu: UKVA Perspektifi

Journal Article published 31 Jan 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 34 to 44

Authors: İpek Yılmaz, Derya Öztürk

Mermer Tozu ve Atık Lastik ile İyileştirilen Düşük Plastisiteli Killi Zeminlerin Dayanım Özellikleri

Journal Article published 12 Jun 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 162 to 171

Authors: Necmi Yarbaşı

Murgul-Akasya Ağaçlandırmalarının Yüzeysel Akış ve Sediment Taşınmasını Önlemedeki Etkileri ve Bunun Su Yönetimi-Kuraklık İlişkileri Bakımından İrdelenmesi

Journal Article published 2 Mar 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 1 on page 66

Authors: Aydın Tüfekçioğlu, Sinan Güner, Ahmet Duman, Mehmet Küçük

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Partikül Madde Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

Journal Article published 2 Mar 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 1 on page 30

Authors: Kazım Onur Demirarslan, Halil Akıncı

Kocaeli İli Körfez İlçesi Konut Kaynaklı CO ve NOx Emisyon Dağılımlarının Farklı Modeller Yardımıyla Değerlendirilmesi

Journal Article published 30 Aug 2015 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 1 issue 1-2 on page 66

Authors: Kazım Onur Demirarslan, Şenay Çetin Doğruparmak

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve AHP Yöntemi Kullanılarak Planlı Alanlarda Heyelan Duyarlılığının Değerlendirilmesi: Artvin Örneği

Journal Article published 30 Aug 2015 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 1 issue 1-2 on page 40

Authors: Halil Akıncı, Ayşe Yavuz Özalp, Sebahat Temuçin Kılıçer

Fitoremediasyon Yöntemi İle Topraktaki Ağır Metallerin Giderimi

Journal Article published 30 Aug 2015 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 1 issue 1-2 on page 59

Authors: Mustafa Aybar, Ayla Bilgin, Bülent Sağlam

Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Bina Hasarlarının Sınıflandırılması

Journal Article published 31 Jan 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 1 on page 46

Authors: Varol Koç

Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Journal Article published 30 Aug 2015 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 1 issue 1-2 on page 1

Authors: Selçuk Alemdağ, Zülfü Gürocak, Ceren Özkirişçi Oktay