Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 54 results
Sort by: relevance publication year

Çevre Mühendisliği Eğitiminde Ekosistem/Havza Yönetimi Bilincinin Önemi

Journal Article published 29 Jul 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi

Authors: Vedat YILMAZ

Çevre Koruma Bilinci Bağlamında İç Mekânın Tasarımında Disiplinler Arası Bir Yaklaşım: İç Mimarlık ve Çevre Mühendisliği İlişkisi

Journal Article published 31 Jul 2017 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 112 to 128

Authors: Deniz Demirarslan, Kazım Onur demirarslan

Doğal Afetler Sonrasında Kullanılacak Geçici Barınak Tasarımı Üzerine Bir Çalışma: Endonezya – Sinabung Örneği

Journal Article published 31 Jul 2017 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 93 to 111

Authors: IRHAM WALAD NASUTION

Çimento Fabrikalarında Alternatif Hammadde ve Yakıt Kullanımı: Örnek Çalışma

Journal Article published 31 Jul 2017 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 87 to 90

Authors: Şeyma Ordu

Dar Nehirlerin Sentinel2-A Uydu Görüntüleri ile Belirlenebilirliğinde Havza Hidrojeolojisinin Etkisi: Karamenderes (Çanakkale) Örneği

Journal Article published 5 Jun 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 140 to 155

Authors: Muhittin KARAMAN, Emre Özelkan, Suat Taşdelen

Kaolen Türü Killi Zeminlerin Dayanım Özelliklerinin Melamin Formaldehit Sıvı Polimeri Kullanarak İyileştirilmesi

Journal Article published 5 Jun 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 133 to 139

Authors: Altuğ Saygılı

Aylık Yağışın Konumsal Dağılımının Modellenmesinde Farklı Enterpolasyon Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Journal Article published 8 May 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 89 to 103

Authors: Yılmaz İçağa, Emin Taş

Entegre Atık Yönetimi Kapsamında Ambalaj Atıklarının Ayrı Toplanması: Erzurum İli Yakutiye İlçesi Örneği

Journal Article published 30 Apr 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 82 to 88

Authors: Zeynep EREN, Emre Erdoğan

Ortadoğu Toz Kaynaklarının Tespiti ve Fırat-Dicle Nehir Havzası (Suriye-Irak) Tarım Alanları Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

Journal Article published 30 Apr 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 70 to 81

Authors: Ayhan Ateşoğlu, Metin Tunay, Talha Berk Arıkan, Saffet Yıldız

Deprem Yükü Etkisindeki Betonarme Yapıların Tasarımında Yapı-Zemin Etkileşiminin İncelenmesi

Journal Article published 31 Jan 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 1 to 10

Authors: Saffet KILIÇER, Korhan ÖZGAN