Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 37 results
Sort by: relevance publication year

Deprem Yükü Etkisindeki Betonarme Yapıların Tasarımında Yapı-Zemin Etkileşiminin İncelenmesi

Journal Article published 31 Jan 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 1 to 10

Authors: Saffet KILIÇER, Korhan ÖZGAN

Türkiye'nin İklim Değişikliğine Bağlı Kuraklık Durumu

Journal Article published 31 Jan 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 63 to 69

Authors: Emine Su TURAN

Biyokütleden Biyoetanol Üretimi için Uygulanan Ön Hazırlık İşlemleri

Journal Article published 31 Jan 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 56 to 62

Authors: Sevgi Fersiz

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile İklim Değişikliklerinin İzlenmesi: İzmir İli Örneği

Journal Article published 31 Jan 2018 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi on pages 45 to 55

Authors: Anıl Can Birdal, Engin Korkmaz, Gökhan Erşen, Tarık Türk, Rutkay Atun

Bağlarbaşı-Tekke (Gümüşhane) Karayolundaki Kaya Şevlerinin Kinematik ve Limit Denge Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

Journal Article published 30 Aug 2015 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 1 issue 1-2 on page 1

Authors: Selçuk Alemdağ, Zülfü Gürocak, Ceren Özkirişçi Oktay

İstanbul’un Asya ve Avrupa Bölgeleri’nde Hava Sıcaklığı ve Yağış Miktarı Değişimleri

Journal Article published 2 Mar 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 1 on page 11

Authors: Zafer Aslan, Fadime Giden, Hatice Koyuncu, Ayten Güven Kalafat

Budyko Yaklaşımına Dayanan Bir Su Bütçesi Modeli ve Parçacık Sürü Optimizasyonu Algoritması ile Kalibrasyonu

Journal Article published 2 Mar 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 1 on page 1

Authors: Umut Okkan, Umut Kırdemir

Deprem Sonrası Ağır Hasarlı Bina Hasarlarının Sınıflandırılması

Journal Article published 31 Jan 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 1 on page 46

Authors: Varol Koç

The Investigation of the Housing Stock in Turkey and Japan According to the Non-Structural Seismic Risks

Journal Article published 22 Sep 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 2 on page 121

Authors: Deniz Demirarslan

Doğu Karadeniz Bölgesindeki Partikül Madde Dağılımlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Belirlenmesi

Journal Article published 2 Mar 2016 in Doğal Afetler ve Çevre Dergisi volume 2 issue 1 on page 30

Authors: Kazım Onur Demirarslan, Halil Akıncı