Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 115 results
Sort by: relevance publication year

OCENA POZYCJI STRATEGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY SWOT/TOWS

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 50 to 62

Authors: Sylwia Kowal, Krzysztof Knop

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE W ŁAŃCUCHU DOSTAW WYBRANE ZAGADNIENIA

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 12 to 19

Authors: Justyna Żywiołek

ZASTOSOWANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W ANALIZIE NUMERYCZNEJ ŁOŻYSK TOCZNYCH WIEŃCOWYCH

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 71 to 80

Authors: Marek Krynke

TECHNOLOGIE DESKOWAŃ TRACONYCH STOSOWANE W RAMACH TECHNOLOGII BUDOWNICTWA MONOLITYCZNEGO

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 32 to 41

Authors: Kinga Brózda, Selejdak Jacek

POSTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI PRZEZ POLSKICH KONSUMENTÓW

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 106 to 118

Authors: Manuela Ingaldi, Szymon T. Dziuba

WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROCESIE PRODUKCJI POLIGRAFICZNEJ WYBRANEGO OPAKOWANIA

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 129 to 138

Authors: Ilona Smolarek, Krzysztof Mielczarek

WYKORZYSTANIE METODY SMED DO POPRAWY EFEKTYWNOŚCI PRACY STANOWISKA WYTŁACZANIA RUREK GŁADKICH

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 94 to 105

Authors: Sylwia Kowal, Krzysztof Knop

WYKORZYSTANIE ANALIZY SWOT DO OKREŚLENIA POZYCJI STRATEGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA POLIGRAFICZNEGO

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 20 to 31

Authors: Manuela Ingaldi

PROFIL PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKUJĄCEGO ELEMENTY ALUMINIOWE NA PODSTAWIE WYPADKOWOŚCI W LATACH 2010-2014

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 42 to 49

Authors: Sebastian Harabas, Dorota Klimecka-Tatar

OCENA DOSKONALENIA PROCESU MONTAŻU PRZENOSNIKA TAŚMOWEGO

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 63 to 70

Authors: Paweł Ciężki, Piotr Sygut

SIEĆ SPOŁECZNA JAKO POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORCY DETERMINUJĄCY EFEKTYWNOŚĆ FIRMY

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 81 to 93

Authors: Piotr Tomski

ANALIZA I DOSKONALENIE PRZEBIEGU PROCESU WYTWARZANIA I JAKOŚCI WYROBU Z TWORZYWA SZTUCZENGO

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 119 to 128

Authors: Krzysztof Knop, Sylwia Kowal

LEAN BANKING – INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO BANKOWOŚCI

Journal Article published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07 on pages 1 to 11

Authors: Marcel Lizak

Journal Issue published Dec 2017 in Quality Production Improvement volume 07

EVALUATION OF SERVICE QUALITY IN THE BREWERY WITH USE OF THE SERVPERF

Journal Article published Dec 2015 in Quality Production Improvement volume 03 on pages 100 to 111

Authors: Manuela Ingaldi

PRODUCTION IMPROVEMENT IN THE ENTERPRISE FROM METALLURGICAL BRANCH

Journal Article published Dec 2015 in Quality Production Improvement volume 03 on pages 37 to 48

Authors: Krzysztof Mielczarek, Marek Krynke

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEMS

Journal Article published Dec 2015 in Quality Production Improvement volume 03 on pages 12 to 23

Authors: Manuela Ingladi, Dorota Klimecka-Tatar

FOREST MANAGEMENT IN QUALITY ASPECT

Journal Article published Dec 2015 in Quality Production Improvement volume 03 on pages 49 to 59

Authors: Joanna Rosak-Szyrocka, Krzysztof Knop

FACTORS DECIDING ON THE ENTERPRISE CONCEPT DEVELOPMENT IN THE PRODUCTION OF PLASTICS

Journal Article published Dec 2015 in Quality Production Improvement volume 03 on pages 112 to 123

Authors: Krzysztof Mielczarek, Krzysztof Knop

QUALITY OF POLISH POST SERVICES IN THE OPINION OF CUSTOMERS

Journal Article published Dec 2015 in Quality Production Improvement volume 03 on pages 1 to 11

Authors: Tomasz Hermaniuk, Joanna Rosak-Szyrocka