Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 507 results
Sort by: relevance publication year

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN CHỈ SỐ KHÔ HẠN TRÍCH XUẤT TỪ ẢNH VIỄN THÁM

Journal Article published 28 Feb 2018 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3D on page 41

Authors: Nguyen Hoang Khanh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Trần An

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM ĐỂ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÁY RỪNG Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

Journal Article published 28 Feb 2018 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3D on page 17

Authors: Nguyễn Phương Văn, Nguyễn Văn Lợi, Trần Minh Đức, Vương Kim Thành

INFLUENCE OF FOLIAR FERTILIZERS ON GROWTH, DEVELOPMENT OF TORENIA FOURNIERI LINDEN IN WINTER - SPRING 2016 - 2017 IN THUA THIEN HUE

Journal Article published 27 Dec 2017 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3E

Authors: Nguyễn Thị Diệu Thể, Trần Thị Xuân Phương, Trương Thị Hồng Hải, Trần Đăng Khoa

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY CAO SU KINH DOANH Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

Journal Article published 28 Feb 2018 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3D on page 27

Authors: Lê Công Nam, Nguyễn Minh Hiếu, Dương Viết Tình

KẾT QUẢ SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ LĂNG CHẤM (HEMIBAGRUS GUTTATUS LACÉPÈDE, 1803) TẠI QUẢNG BÌNH

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 69

Authors: Lê Văn Dân, Lê Tiến Hữu

KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ DÒNG/GIỐNG LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 85

Authors: Trần Thị Hương Sen, Trần Thị Hoàng Đông, Phan Thị Phương Nhi, Trịnh Thị Sen, Trần Minh Quang

ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ GIEO SẠ ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT HAI GIỐNG LÚA KHÁNG RẦY LƯNG TRẮNG HP10 VÀ ĐT34 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 75

Authors: Trần Thị Hoàng Đông, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Đình Thi, Lê Thị Hương Sen

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MÀNG BAO SINH HỌC TỪ DỊCH CHIẾT VI KHUẨN Pseudomonas putida 199B ĐẾN KHÁNG NẤM Aspergilus flavus T1 TRONG QUÁ TRÌNH BẢO QUẢN HẠT GIỐNG NGÔ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 97

Authors: Nguyễn Thỵ Đan Huyền, Lê Thanh Long, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Huyền Trang

ỨNG DỤNG GIS VÀ TIẾN TRÌNH PHÂN TÍCH THỨ BẬC PHÂN VÙNG THÍCH HỢP NUÔI TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) TẠI HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 109

Authors: Lê Văn Thái, Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Nguyễn Duy Liêm

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SẢN XUẤT HÀNH TĂM (ALLIUM SCHOENOPRASUM) TRÊN CÁC VÙNG ĐẤT CÁT VEN BIỂN TỪ NĂM 2010 ĐẾN 2014 TẠI QUẢNG TRỊ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 121

Authors: Hoàng Kim Toản, Tạ Sáu, Trần Đăng Hòa, Trần Thị Thu Giang, Nguyễn Đình Thi

THỰC TRẠNG CANH TÁC VÀ QUẢN LÝ CỎ DẠI HỒ TIÊU Ở QUẢNG TRỊ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 141

Authors: Nguyễn Vĩnh Trường, Phạm Viết Thanh, Nguyễn Thái Bình

SO SÁNH NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA LỢN NÁI VCN-MS15 VỚI LỢN NÁI MÓNG CÁI NUÔI TRONG ĐIỀU KIỆN TRANG TRẠI TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 133

Authors: Phùng Thăng Long, Hồ Thị Bích Ngọc, Lê Đức Thạo, Đinh Thị Bích Lân

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÂY XANH TRÊN CÁC TRỤC ĐƯỜNG TRONG ĐẠI NỘI HUẾ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 161

Authors: Trần Đăng Hòa, Lê Trung Hiếu, Lê Như Cương, Hoàng Kim Toản

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH PHÒNG TRỪ CỎ DẠI HẠI LÚA VÀ KHẢO NGHIỆM CÁC LOẠI THUỐC TRỪ CỎ LÚA Ở BÌNH ĐỊNH

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 183

Authors: Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Ngọc Sỹ, Nguyễn Văn Lâm

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ĐẾN THÀNH PHẦN VÀ SỐ LƯỢNG VI KHUẨN Vibrio spp. TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ TRÊN CƠ THỂ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG NUÔI THƯƠNG PHẨM Ở QUẢNG TRỊ

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 153

Authors: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Ngọc Phước, Dương Văn Chinh

MẠNG LƯỚI CÁC TÁC NHÂN CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÙNG ĐẦM SAM CHUỒN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Nguyễn Tiến Dũng

Journal Issue published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Trương Quang Hoàng

MỐI LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU MÀU TẠI PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Trần Cao Úy

THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG SẢN XUẤT LÚA TẠI XÃ VĨNH GIANG, HUYỆN VĨNH LINH,TỈNH QUẢNG TRỊ

Journal Article published 14 Mar 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3B

Authors: Khoa KN, Lê Thị Hoa Sen