Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 497 results
Sort by: relevance publication year

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA HẠN HÁN ĐẾN ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ DỰA TRÊN CHỈ SỐ KHÔ HẠN TRÍCH XUẤT TỪ ẢNH VIỄN THÁM

Journal Article published 28 Feb 2018 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3D on page 41

Authors: Nguyen Hoang Khanh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Trần An

ỨNG DỤNG VIỄN THÁM ĐỂ NGHIÊN CỨU SỰ THAY ĐỔI NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT ĐẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHÁY RỪNG Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

Journal Article published 28 Feb 2018 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3D on page 17

Authors: Nguyễn Phương Văn, Nguyễn Văn Lợi, Trần Minh Đức, Vương Kim Thành

INFLUENCE OF FOLIAR FERTILIZERS ON GROWTH, DEVELOPMENT OF TORENIA FOURNIERI LINDEN IN WINTER - SPRING 2016 - 2017 IN THUA THIEN HUE

Journal Article published 27 Dec 2017 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3E

Authors: Nguyễn Thị Diệu Thể, Trần Thị Xuân Phương, Trương Thị Hồng Hải, Trần Đăng Khoa

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG PHÂN BÓN CHO CÂY CAO SU KINH DOANH Ở TỈNH QUẢNG TRỊ

Journal Article published 28 Feb 2018 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3D on page 27

Authors: Lê Công Nam, Nguyễn Minh Hiếu, Dương Viết Tình

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ QGIS ĐỂ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI XÃ TAM AN, HUYỆN PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM

Journal Article published 28 Feb 2018 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3D on page 55

Authors: Nguyễn Hoàng Khánh Linh, Trương Đỗ Minh Phượng, Nguyễn Ngọc Đức

Journal Issue published 30 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3E

IN VITRO PROPAGATION OF FINLAYSON’S CYMBIDIUM ORCHID

Journal Article published 30 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3E on page 13

Authors: Bùi Quốc Minh, Phan Thị Phương Nhi

GROWTH, DEVELOPMENT, YIELD, AND QUALITY OF SOME NEW RICE VARIETIES IN QUANG BINH PROVINCE

Journal Article published 30 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3E on page 5

Authors: Phan Thị Phương Nhi, Hà Thanh Phú

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY NGHỆ ĐEN (Curcuma zedoaria Roscoe) TẠO NGUỒN NGUYÊN LIỆU CHO NUÔI CẤY TẾ BÀO HUYỀN PHÙ

Journal Article published 28 Feb 2018 in Hue University Journal of Science: Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3D on page 65

Authors: Trương Thị Phương Lan

KẾT QUẢ SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ LĂNG CHẤM (HEMIBAGRUS GUTTATUS LACÉPÈDE, 1803) TẠI QUẢNG BÌNH

Journal Article published 12 Apr 2017 in HUJOS - Agriculture and Rural Development volume 126 issue 3C on page 69

Authors: Lê Văn Dân, Lê Tiến Hữu