Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 160 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A

THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC HUẾ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 207

Authors: Nguyễn Phương Thảo

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ EA TIÊU, HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐĂK LĂK

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 219

Authors: Lê Đức Niêm

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DELPHI TRONG XÂY DỰNG KHUNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 193

Authors: Lê Thị Ngọc Anh

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 185

Authors: Nguyen Thi thuy Hanh

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP TPP

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 173

Authors: Phan Thanh Hoàn

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 145

Authors: Nguyễn Khắc Hoàn, Trần Hà Uyên Thi, Trương Thị Hương Xuân, Phan Thị Thanh Thủy, Phan Minh Huấn

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MÂY TRE ĐAN TẠI HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN BAO LA, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 137

Authors: Nguyễn Khắc Hoàn, Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thảo

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 161

Authors: Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng La Phương Hiền, Phan Minh Huấn

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH HỢP TÁC TRONG DU LỊCH: TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN VỪA VÀ NHỎ Ở HUẾ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 127

Authors: Lê Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Khánh Hà, Hoàng Thị Huế

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ NGUỒN LỰC TƯƠNG TÁC CỦA TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG CỦA NHÂN VIÊN ĐẾN HÀNH VI THAM GIA CỦA KHÁCH HÀNG VÀO DỊCH VỤ NGÂN HÀNG

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 5

Authors: Võ Thị Ngọc Thúy

TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM DỊCH VỤ ĐẾN HÀNH VI SAU SỬ DỤNG: TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ XE KHÁCH ĐƯỜNG DÀI

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 17

Authors: Võ Thị Ngọc Thúy

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ DỊCH CHUYỂN CHUỖI CUNG RAU. TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU: TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 63

Authors: Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Đức Trí

ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CÔNG CHỨC CẤP PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ VỀ CÔNG VIỆC

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 89

Authors: Hoàng Hùng, Hoàng Ngọc Trung

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 29

Authors: Phan Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Minh Hòa

FACTORS AFFECTING THE ADOPTION OF ADAPTATION MEASURES TO CLIMATE CHANGE: A CASE STUDY IN HUONG PHONG COMMUNE, HUONG TRA TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE

Journal Article published 17 Mar 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5B on page 5

Authors: Bùi Thanh Hoa, Trần Hạnh Lợi, Lê Thị Hồng Phương, Trần Hữu Tuấn

LINKAGES UNDERLYING THE INFLUENCE OF POPULATION AGEING ON ECONOMIC GROWTH AND POLICY IMPLICATIONS TO VIETNAM

Journal Article published 17 Mar 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5B on page 73

Authors: Nguyễn Thị Thu Hà

USING PROPENSITY SCORE MATCHING METHOD TO ESTIMATE THE IMPACT OF VIETGAP PROGRAM ON THE HEALTH OF FARMERS IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM

Journal Article published 17 Mar 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5B on page 17

Authors: Trần Huỳnh Bảo Châu

Factors influencing online shopping intention: an extension of the technology acceptance model

Journal Article published 17 Mar 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5B on page 47

Authors: Hà Ngọc Thắng, Nguyễn Thị Liên Hương

MÔ HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TỪ CỘNG ĐỒNG “CROWDFUNDING” KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 115

Authors: Nguyễn Trường Sơn