Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 158 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 31 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5D

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐÁNH GIÁ TRỰC TUYẾN ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN KHÁCH SẠN CỦA KHÁCH DU LỊCH KHI ĐẾN HUẾ

Journal Article published 9 Nov 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5D on page 41

Authors: Khoa DL, Nguyễn Thị Hồng Ngọc

ĐÁNH GIÁ CỦA DU KHÁCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH LỄ HỘI TẠI TRUNG TÂM VĂN HÓA HUYỀN TRÂN THÀNH PHỐ HUẾ

Journal Article published 31 Oct 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5D on page 5

Authors: Khoa DL, Trương Thị Thu Hà, Bạch Thị Thu Hà, Lê Thị Hà Quyên

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VÀ Ý ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP TRÊN FACEBOOK

Journal Article published 10 Nov 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5D on page 173

Authors: Khoa DL, Nguyễn Thị Minh Nghĩa

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG FACEBOOK VÀO MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÁC KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ – TỪ QUAN ĐIỂM DOANH NGHIỆP

Journal Article published 10 Nov 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5D on page 107

Authors: Khoa Dl, Nguyễn Thị Thúy Vân

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THU HÚT KHÁCH DU LỊCH NỘI ĐỊA CỦA ĐIỂM ĐẾN HỘI AN

Journal Article published 9 Nov 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5D on page 29

Authors: Khoa Dl, Nguyễn Thị Minh Nghĩa, Trần Hữu Tuấn, Lê Vũ Thị Thảo Nhi

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ DU LỊCH BỔ SUNG TẠI CÁC ĐIỂM DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA TỈNH QUẢNG TRỊ

Journal Article published 9 Nov 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5D on page 95

Authors: Khoa DL, Mai Lệ Quyên

ĐỘNG THÁI PHÁT TRIỂN KHU NGHỈ DƯỠNG BIỂN LĂNG CÔ – THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 13 Nov 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5D on page 189

Authors: Khoa DL, Bạch Thị Thu Hà, Trương Thị Thu Hà

XÂY DỰNG KHUNG ỨNG DỤNG HƯỚNG DẪN NHÓM DU LỊCH VÀ TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG TẠI LĂNG MINH MẠNG

Journal Article published 9 Nov 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5D on page 53

Authors: Khoa DL, Võ Viết Minh Nhật, Lê Văn Hòa

NHẬN THỨC VỀ ĐẠO VĂN CỦA SINH VIÊN VÀ GIẢNG VIÊN KHOA DU LỊCH – ĐẠI HỌC HUẾ

Journal Article published 9 Nov 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5D on page 15

Authors: Khoa DL, Phan Thị Diễm Hương, Nguyễn Thị Minh Nghĩa