Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 160 results
Sort by: relevance publication year

Journal Issue published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A

THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC HUẾ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 207

Authors: Nguyễn Phương Thảo

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ EA TIÊU, HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐĂK LĂK

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 219

Authors: Lê Đức Niêm

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DELPHI TRONG XÂY DỰNG KHUNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 193

Authors: Lê Thị Ngọc Anh

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 185

Authors: Nguyen Thi thuy Hanh

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA DỆT MAY VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH GIA NHẬP TPP

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 173

Authors: Phan Thanh Hoàn

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 145

Authors: Nguyễn Khắc Hoàn, Trần Hà Uyên Thi, Trương Thị Hương Xuân, Phan Thị Thanh Thủy, Phan Minh Huấn

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MÂY TRE ĐAN TẠI HỢP TÁC XÃ MÂY TRE ĐAN BAO LA, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 137

Authors: Nguyễn Khắc Hoàn, Hoàng La Phương Hiền, Lê Thị Phương Thảo

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 161

Authors: Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng La Phương Hiền, Phan Minh Huấn

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH HỢP TÁC TRONG DU LỊCH: TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN VỪA VÀ NHỎ Ở HUẾ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 127

Authors: Lê Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Khánh Hà, Hoàng Thị Huế