Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 158 results
Sort by: relevance publication year

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE ON EARNINGS MANAGEMENT OF ENTERPRISES LISTED ON HOCHIMINH STOCK EXCHANGE, VIETNAM

Journal Article published 3 Mar 2016 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 113 issue 14 on page 5

Authors: Lê Thị Hoài Anh, Lê Thị Nhật Linh, Vũ Thành Huy

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DELPHI TRONG XÂY DỰNG KHUNG NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 193

Authors: Lê Thị Ngọc Anh

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH HÀ TĨNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 161

Authors: Nguyễn Khắc Hoàn, Lê Thị Phương Thảo, Hoàng La Phương Hiền, Phan Minh Huấn

NGHIÊN CỨU CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH HỢP TÁC TRONG DU LỊCH: TRƯỜNG HỢP CÁC KHÁCH SẠN VỪA VÀ NHỎ Ở HUẾ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 127

Authors: Lê Thị Ngọc Anh, Đinh Thị Khánh Hà, Hoàng Thị Huế

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY DU LỊCH VIỆT NAM

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 185

Authors: Nguyen Thi thuy Hanh

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở XÃ EA TIÊU, HUYỆN CƯ KUIN, TỈNH ĐĂK LĂK

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 219

Authors: Lê Đức Niêm

MÔ HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TỪ CỘNG ĐỒNG “CROWDFUNDING” KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 115

Authors: Nguyễn Trường Sơn

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA CÁC CƠ SỞ THUỘC NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 145

Authors: Nguyễn Khắc Hoàn, Trần Hà Uyên Thi, Trương Thị Hương Xuân, Phan Thị Thanh Thủy, Phan Minh Huấn

Journal Issue published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A

THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ – ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC HUẾ

Journal Article published 26 Apr 2017 in Hue University Journal of Science: Economics and Development volume 126 issue 5A on page 207

Authors: Nguyễn Phương Thảo