Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 19 results
Sort by: relevance publication year

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşıkları Güçlüklerin Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Giderilmesi

Journal Article published 24 Nov 2017 in Academy Journal of Educational Sciences volume 1 issue 1 on pages 34 to 54

Authors: Harun Aydın, Hülya Kartal

8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi

Journal Article published 24 Nov 2017 in Academy Journal of Educational Sciences volume 1 issue 1 on pages 11 to 22

Authors: Kardelen Güneş, Menekşe Seden Tapan Broutin

6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

Journal Article published 24 Nov 2017 in Academy Journal of Educational Sciences volume 1 issue 1 on pages 1 to 10

Authors: Aylin Sertsöz, Özlem Doğan Temur

Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi

Journal Article published 24 Nov 2017 in Academy Journal of Educational Sciences volume 1 issue 1 on pages 23 to 33

Authors: Gönül Onur Sezer

Kültürel Kimlik ve Eğitim

Journal Article published 28 Jun 2018 in Academy Journal of Educational Sciences volume 2 issue 1 on pages 82 to 90

Authors: Asude Bilgin, Aynur Oksal

Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Journal Article published 24 Nov 2017 in Academy Journal of Educational Sciences volume 1 issue 1 on pages 55 to 72

Authors: Kemal Özdemir

Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Efecan Karagöl

Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Saniye Akman, Zehra Özdilek

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Serap Akbaba Dağ, Özlem Doğan Temur

Cabri 3D Kullanımının Öğretmen Adaylarının Analitik Geometri Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Bahtiyar Bayraktar, Menekşe Seden Tapan Broutin, Hilal Güneş