Funding Data Link References Status API Help
Page 1 of 19 results
Sort by: relevance publication year

Cabri 3D Kullanımının Öğretmen Adaylarının Analitik Geometri Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Bahtiyar Bayraktar, Menekşe Seden Tapan Broutin, Hilal Güneş

Maddenin Tanecikli Yapısı Konusunda Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarının Biçimlendirici Yoklama Soruları ile Değerlendirilmesi

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Saniye Akman, Zehra Özdilek

Dil Becerileri Eğitimi Açısından Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Efecan Karagöl

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mikro Öğretim Ders İmecesi Uygulaması İle İlgili Görüşleri

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Serap Akbaba Dağ, Özlem Doğan Temur

The Relationship Between Critical Thinking, its Subscales and Academic Achievement of English Language Course: The Predictability of Educational Success Based on Critical Thinking

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Adele Abbasi, Dr. Siros Izadpanah

Suriyeli Öğrencilerin Bulunduğu Sınıflarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Uygulamaları

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Kübra Kuzu Jafari, Nejla Tonğa, Hanife Kışla

Preparing Turkish Students for Erasmus Experience: Bartın Case

Journal Article published 24 Nov 2018 in Academy Journal of Educational Sciences

Authors: Kenan Çetin

Günümüz Çocuklarına Osmanlıyı Öğretmek: Bir Rüya Bir Osmanlı Serisi

Journal Article published 28 Jun 2018 in Academy Journal of Educational Sciences volume 2 issue 1 on pages 42 to 52

Authors: Kelime Erdal

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma-Yazma Öğretiminde Karşılaşıkları Güçlüklerin Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Giderilmesi

Journal Article published 24 Nov 2017 in Academy Journal of Educational Sciences volume 1 issue 1 on pages 34 to 54

Authors: Harun Aydın, Hülya Kartal

Okul İçi ve Okul Dışı Gürültü Düzeylerinin Karşılaştırılması

Journal Article published 28 Jun 2018 in Academy Journal of Educational Sciences volume 2 issue 1 on pages 53 to 65

Authors: Hüseyin Akabay, Mızrap Bulunuz

Öğretmenlerin Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Journal Article published 28 Jun 2018 in Academy Journal of Educational Sciences volume 2 issue 1 on pages 29 to 41

Authors: Alper Aytaç

Öğretmenlik Uygulaması Dersini Alan Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıfta Kullandıkları Materyal Tercihlerinin İncelenmesi

Journal Article published 24 Nov 2017 in Academy Journal of Educational Sciences volume 1 issue 1 on pages 23 to 33

Authors: Gönül Onur Sezer

Kültürel Kimlik ve Eğitim

Journal Article published 28 Jun 2018 in Academy Journal of Educational Sciences volume 2 issue 1 on pages 82 to 90

Authors: Asude Bilgin, Aynur Oksal

Sınıf Öğretmenlerinin Birinci Sınıf Yazma Öğretimi Sınıf İçi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri

Journal Article published 24 Nov 2017 in Academy Journal of Educational Sciences volume 1 issue 1 on pages 55 to 72

Authors: Kemal Özdemir

8. Sınıf Öğrencilerine Pisagor Bağıntısının Adidaktik Bir Ortamda Öğretimi

Journal Article published 24 Nov 2017 in Academy Journal of Educational Sciences volume 1 issue 1 on pages 11 to 22

Authors: Kardelen Güneş, Menekşe Seden Tapan Broutin

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Anne Babalarının Kendilerine Göstermiş Oldukları Tutumları ile Gelecekte Çocuklarına Yönelik Göstermek İstedikleri Tutumlar

Journal Article published 28 Jun 2018 in Academy Journal of Educational Sciences volume 2 issue 1 on pages 66 to 81

Authors: Handan Asude Başal, Pınar Bağçeli Kahraman, Demet Koç, Burcu Sarı

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Ortaöğretime Geçiş Ortak Sınavları Hakkındaki Görüşleri

Journal Article published 28 Jun 2018 in Academy Journal of Educational Sciences volume 2 issue 1 on pages 1 to 15

Authors: Ümmühan Ormancı, Salih Çepni, B. Buğra Ülger

Impact of Teaching Cohesive Devices on L2 Students’ Language Accuracy in Written Production

Journal Article published 28 Jun 2018 in Academy Journal of Educational Sciences volume 2 issue 1 on pages 16 to 28

Authors: Mohammad Nasim Tahsildar, Zailin Shah Yusoff

6 Yaş Çocuklarına Öyküleştirme Yöntemi İle Verilen Matematik Eğitiminin Çocukların Matematik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

Journal Article published 24 Nov 2017 in Academy Journal of Educational Sciences volume 1 issue 1 on pages 1 to 10

Authors: Aylin Sertsöz, Özlem Doğan Temur